Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Dowiedz się więcej o Podwójnych Inwestycjach i wypełnij quiz, aby otrzymać subskrypcję Podwójnych Inwestycji BTC! (31.05.2023)

Dowiedz się więcej o Podwójnych Inwestycjach i wypełnij quiz, aby otrzymać subskrypcję Podwójnych Inwestycji BTC! (31.05.2023)

2023-05-31 12:58

To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.

Okres promocji: 04:00 (UTC) 31.05.2023 do 23:59 (UTC) 11.06.2023 

Binance uruchamia aktywność w formie quizu, na temat Podwójnych Inwestycji BTC o 04:00 (UTC) 31.05.2023, gdzie użytkownicy mogą zdobyć wiedzę na temat Podwójnych Inwestycji i Auto-Compounding. Pierwszych 20 000 nowych użytkowników Podwójnych Inwestycji , którzy pomyślnie ukończą quiz w okresie trwania promocji, będzie uprawnionych do otrzymania subskrypcji Kup Nisko Podwójnych Inwestycji BTC .

Kliknij tutaj, aby już teraz wziąć udział

Jak Zacząć:

 • Krok 1: Kliknij przycisk [Rozpocznij quiz] w górnej części strony aktywności.

 • Krok 2: Otwórz quiz i zapoznaj się z dostępnymi zasobami na temat Podwójnych Inwestycji i Auto-Compounding.

 • Krok 3: Odpowiedz poprawnie na wszystkie pytania w quizie. Użytkownicy mogą przystąpić do quizu ponownie, jeśli nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania.

 • Krok 4: Zakwalifikowani użytkownicy automatycznie otrzymają swoje subskrypcje Kup Nisko Podwójnych Inwestycji BTC do 23:59 (UTC) 25.06.2023.

Uwaga

 • Darmowa subskrypcja Kup Nisko Podwójnych Inwestycji BTC funkcjonuje jako subskrypcja próbna, która pozwala użytkownikom doświadczyć różnych funkcji Podwójnych Inwestycji (np. funkcji Auto-Compound) dostępnych w ich regionie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 • Uprawnieni użytkownicy, otrzymają subskrypcję Kup Nisko Podwójnych Inwestycji BTC, o wartości 0,25 USDT. datą rozliczenia subskrypcji będzie 29.12.2023 (UTC), a cena docelowa zostanie wybrana na podstawie dostępności, według uznania Binance. 

 • Po dacie rozliczenia, użytkownicy będą nadal subskrybować Podwójne Inwestycje za pośrednictwem Zaawansowanego Planu Auto-Compound. Użytkownicy mogą wyłączyć funkcję Auto-Compound w dowolnym momencie i uzyskać dostęp do swoich środków po następnej dacie rozliczenia. 

Czym Jest Funkcja Auto-Compound Podwójnych Inwestycji:

Funkcja Auto-Compound Podwójnych Inwestycji pomaga użytkownikom automatycznie odnawiać subskrypcje Podwójnych Inwestycji w dacie rozliczenia. Użytkownicy mogą uzyskać do niej dostęp na stronie Binance lub aplikacji Binance

Użytkownicy mogą zdecydować się na funkcję Auto-Compound podczas procesu subskrypcji Podwójnych Inwestycji. Po włączeniu tej funkcji, system pomoże użytkownikom zamknąć ich pozycję lub ponownie subskrybować nową pozycję w dacie rozliczenia, w zależności od tego, czy zdecydują się na Plan Podstawowy czy Plan Zaawansowany, oraz po osiągnięciu Ceny Docelowej. Przewodnik krok po kroku dla tej funkcji, można znaleźć tutaj.

Regulamin:

 • Produkty i usługi, o których tu mowa, mogą nie być dostępne w niektórych regionach. Ponadto, promocja nie jest dostępna dla użytkowników w Bangladeszu, Indiach lub Nigerii.

 • Tylko nowi użytkownicy Podwójnych Inwestycji, będą uprawnieni do otrzymania nagród w tej promocji. Użytkownicy muszą ukończyć weryfikację konta, aby pomyślnie wziąć udział w promocji.

 • Użytkownicy muszą odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania quizu, aby zakwalifikować się do otrzymania nagród. Użytkownicy mogą próbować rozwiązywać quiz wielokrotnie, dopóki nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania.

 • Nagrody są przyznawane na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" a maksymalnie 20 000 uprawnionych uczestników, otrzyma subskrypcję Kup Nisko Podwójnych Inwestycji BTC z datą rozliczenia 29.12.2023 (UTC)

 • Binance stworzy subskrypcję Kup Nisko Podwójnych Inwestycji BTC o wartości 0,25 USDT dla uprawnionych użytkowników, w oparciu o kurs BTC/USDT na Binance Spot o 23:59 (UTC) 11.06.2023

 • Po dacie rozliczenia, użytkownicy będą nadal subskrybować Podwójne Inwestycje za pośrednictwem Zaawansowanego Planu Auto-Compound. Użytkownicy mogą wyłączyć funkcję Auto-Compound w dowolnym momencie i uzyskać dostęp do swoich środków po następnej dacie rozliczenia. 

 • Wysokość nagród dostępnych dla uprawnionych użytkowników w danym kraju/regionie będzie ograniczona.

 • Nielegalnie zarejestrowane konta zbiorcze i subkonta nie będą uprawnione do uczestnictwa, lub otrzymania jakichkolwiek nagród.

 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.

 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie według własnego uznania do określenia i/lub zmiany lub zmiany niniejszych warunków Promocji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia niniejszej Promocji, jej warunków i kryteriów kwalifikowalności, wyboru i liczby zwycięzców, a także terminu wykonania wszelkich czynności, a wszyscy użytkownicy będą związani tymi zmianami.

 • Dodatkowy regulamin promocji jest dostępny tutaj.

 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.

Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Może się okazać, że lepiej będzie trzymać kryptowalutę i może być konieczne dokonanie transakcji po kursie mniej korzystnym, niż kurs rynkowy w dacie rozliczenia. Nie jest to porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.