Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Dowiedz się Więcej o Podwójnych Inwestycjach i Wypełnij Quiz, aby Otrzymać Próbną Subskrypcję Podwójnych Inwestycji BTC! (23.01.2023)

Dowiedz się Więcej o Podwójnych Inwestycjach i Wypełnij Quiz, aby Otrzymać Próbną Subskrypcję Podwójnych Inwestycji BTC! (23.01.2023)

2023-01-23 16:25
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Promocji: 09:00 (UTC) 23.01.2023 - 23:59 (UTC) 06.02.2023
Binance rozpoczyna Quiz Podwójnych Inwestycji BTC o 09:00 (UTC) 23.01.2023, gdzie użytkownicy mogą zdobyć wiedzę na temat Podwójnych Inwestycji i Auto-Compounding. Pierwszych 100 000 nowych użytkowników Podwójnych Inwestycji, którzy pomyślnie ukończą quiz w okresie promocji, będzie uprawnionych do otrzymania darmowej subskrypcji Podwójnych Inwestycji BTC Sprzedaj Wysoko.
Jak Zacząć:
 • Krok 1: Kliknij przycisk [Rozpocznij quiz] u góry strony aktywności.
 • Krok 2: Otwórz quiz i przeczytaj dostępne zasoby na temat Podwójnych Inwestycji i Auto-Compounding.
 • Krok 3: Odpowiedz poprawnie na wszystkie pytania w quizie. Użytkownicy mogą przystąpić do quizu ponownie, jeśli nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania.
 • Krok 4: Zakwalifikowani użytkownicy automatycznie otrzymają swoje subskrypcje Podwójnych Inwestycji BTC Sprzedaj Wysoko do 23:59 (UTC) 20.02.2023.
Pamiętaj: 
 • Darmowa Subskrypcja Podwójnych Inwestycji BTC funkcjonuje jako subskrypcja próbna, która pozwala użytkownikom doświadczyć różnych funkcji Podwójnych Inwestycji (np. Funkcja Auto-Compound) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 • Kwalifikujący się użytkownicy otrzymają subskrypcję Podwójnych Inwestycji BTC Sprzedaj Wysoko o wartości 0,25 BUSD. Datą Rozliczenia subskrypcji będzie 30.06.2023 (UTC), a cena docelowa zostanie wybrana na podstawie dostępności, według uznania Binance.
 • Po Dacie Rozliczenia, użytkownicy nadal będą subskrybować Podwójne Inwestycje za pośrednictwem Zaawansowanego Planu Auto-Compound. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyłączyć funkcję Auto-Compound i uzyskać dostęp do swoich środków po kolejnej Dacie Rozliczenia.
Czym Jest Funkcja Auto-Compound Podwójnych Inwestycji:
Funkcja Auto-Compound Podwójnych Inwestycji pomaga użytkownikom automatycznie odnawiać subskrypcje Podwójnej Inwestycji w Dniu Rozliczenia. Użytkownicy mają do niej dostęp na Stronie Binance lub w Aplikacji Binance.
Użytkownicy mogą zdecydować się na funkcję Auto-Compound podczas procesu subskrypcji Podwójnych Inwestycji. Po włączeniu tej funkcji, system pomoże użytkownikom zamknąć pozycję lub ponownie zapisać się na nową pozycję w Dacie Rozliczenia, w zależności od tego, czy zdecydują się na Plan Podstawowy czy Plan Zaawansowany oraz czy osiągnięta została Cena Docelowa. Szczegółowy przewodnik po tej funkcji można znaleźć tutaj.
Zasady i Warunki
 • Promocja nie jest dostępna dla użytkowników w Bangladeszu i Nigerii. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być także dostępne w niektórych regionach.
 • Aby pomyślnie wziąć udział w promocji, użytkownicy muszą przejść weryfikację konta.
 • Użytkownicy muszą poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania w quizie, aby zakwalifikować się do nagród. Użytkownicy mogą wielokrotnie próbować quizu, dopóki nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania.
 • Nagrody są przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy" i maksymalnie każdy ze 100 000 zakwalifikowanych uczestników otrzyma subskrypcję Podwójnych Inwestycji BNB Sprzedaj Wysoko z Datą Rozliczenia 30.06.2023 (UTC).
 • Binance stworzy subskrypcję Podwójnych Inwestycji BTC Sprzedaj Wysoko, która jest warta 0,25 BUSD dla uprawnionych użytkowników, w oparciu o kurs BTC/BUSD na Binance Spot z 23:59 (UTC) 06.02.2023.
 • Po Dacie Rozliczenia, użytkownicy nadal będą subskrybować Podwójne Inwestycje za pośrednictwem Zaawansowanego Planu Auto-Compound. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyłączyć funkcję Auto-Compound i uzyskać dostęp do swoich środków po kolejnej Dacie Rozliczenia.
 • Wysokość nagród dostępnych dla uprawnionych użytkowników w danym kraju/regionie będzie ograniczona.
 • Nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta i subkonta nie mogą uczestniczyć ani otrzymywać żadnych nagród.
 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Promocji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spadać lub rosnąć, a także możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika. Może się okazać, że lepiej będzie zatrzymać swoją kryptowalutę i może być wymagana transakcja po kursie mniej korzystnym niż kurs rynkowy w Dniu Rozliczenia. Nie jest to porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.