Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Dowiedz Się Więcej o Auto-Inwestycji i Wypełnij Quiz, Aby Otrzymać Miesięczny Plan Auto-Inwestycji BNB!

2022-10-03 15:51
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Przypomnienie: Kliknij przycisk [Dołącz do Promocji] na stronie aktywności, aby kwalifikować się do nagród
Okres Promocji: 09:00 (UTC) 03.10.2022 do 23:59 (UTC) 24.10.2022
Binance uruchamia Quiz Auto-Inwestycji o 09:00 (UTC) 03.10.2022, w którym użytkownicy mogą zdobyć wiedzę na temat Uśredniania Kosztów w Dolarach i Auto-Inwestycji. Pierwszych 40 000 nowych użytkowników Auto-Inwestycji, którzy pomyślnie potwierdzą swój udział i wypełnią quiz w okresie promocji, będą mogli otrzymać darmowy miesięczny plan Auto-Investycji BNB na pięć miesięcy.
Jak Zacząć:
 • Krok 1: Kliknij przycisk [Dołącz do Promocji] u góry strony aktywności.
 • Krok 2: Otwórz quiz i zapoznaj się z dostępnymi zasobami na temat Uśredniania Kosztów w Dolarach (DCA) i Auto-Inwestycji.
 • Krok 3: Odpowiedz poprawnie na wszystkie pytania w quizie. Użytkownicy mogą przystąpić do quizu ponownie, jeśli nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania.
 • Krok 4: Zakwalifikowani użytkownicy automatycznie otrzymają swoje miesięczne plany Auto-Inwestycji BNB do 23:59 (UTC) 07.10.2022.
Pamiętaj: 
 • Każdy z kwalifikujących się użytkowników otrzyma miesięczny plan Auto-Inwestycji BNB o wartości 0,5 BUSD. Kwota 0,5 BUSD zostanie równo podzielona na okres pięciu miesięcy w celu zakupu BNB, za pośrednictwem miesięcznego planu Auto-Inwestycji (tj. 0,1 BUSD na ratę).
 • Użytkownicy nie mogą edytować, wstrzymywać ani anulować miesięcznego planu Auto-Inwestycji BNB do końca pięciomiesięcznego okresu.
 • Ci, którzy nie zrezygnują z miesięcznego planu Auto-Inwestycji BNB po zakończeniu pięciomiesięcznego okresu, mogą nadal kupować BNB za pośrednictwem planu miesięcznego, w którym 0,1 BUSD będzie co miesiąc automatycznie odejmowane od ich salda stablecoin.
Zasady i Warunki
 • Promocja nie jest dostępna dla użytkowników w Bangladeszu, Nigerii i Indiach.
 • Użytkownicy muszą ukończyć weryfikację konta i kliknąć przycisk [Dołącz do Promocji] na stronie aktywności, aby pomyślnie wziąć udział w promocji.
 • Użytkownicy muszą odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania w quizie aby zakwalifikować się do nagród. Użytkownicy mogą wielokrotnie próbować przejść quiz, dopóki nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania.
 • Nagrody są przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy", a maksymalnie 40 000 uprawnionych uczestników otrzyma miesięczny plan Auto-Inwestycji BNB, który będzie trwał co najmniej pięć miesięcy.
 • Nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta i subkonta nie mogą uczestniczyć ani otrzymywać żadnych nagród.
 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Promocji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.