Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Dowiedz Się o Inicjatywach CSR w Web 3.0 i Graj w WODL, aby Podzielić się 10 000 BUSD w Voucherach Tokenowych!

2022-10-03 15:55
Okres Aktywności: 00:00 (UTC) 03.10.2022 do 23:59 (UTC) 09.10.2022
Crypto WODL to mini-gra, która pozwala użytkownikom odgadnąć tajemnicze słowa, aby zrozumieć najnowsze wydarzenia na rynku, jednocześnie zdobywając nagrody krypto.
Tematem tego tygodnia są Inicjatywy CSR w Web 3.0. Zapoznaj się z poniższymi ogłoszeniem, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i weź udział w tygodniowym WODL. Użytkownicy, którzy uzyskają co najmniej pięć poprawnych odpowiedzi, zakwalifikują się do równego udziału w podziale nagrody 10 000 BUSD w voucherach tokenowych.
Bonus Powitalny Dla Nowych Użytkowników:
Ponadto, wszyscy nowi użytkownicy, którzy zarejestrują konto Binance za pomocą kodu polecającego „WODL” lub tego linku polecającego w okresie aktywności, zostaną zakwalifikowani do otrzymania 10% zniżki na opłaty za transakcje spot oraz vouchera Elastycznego Funduszu Próbnego 500 BUSD w ciągu 24 godzin od pomyślnej Weryfikacji Tożsamości.
Jak Można Wygrać:
 • Możesz grać w maksymalnie dwie gry WODL dziennie.
 • Uzyskaj łącznie pięć poprawnych odpowiedzi w Okresie Aktywności, aby kwalifikować się do równego udziału w podziale nagrody 10 000 BUSD w voucherach tokenowych.
 • Tylko dla nowych użytkowników: Wszyscy nowi użytkownicy, którzy zarejestrują konto Binance za pomocą kodu polecającego „WODL” lub tego linku polecającego w okresie aktywności, otrzymają 10% zniżki na opłaty za transakcje spot oraz voucher 500 BUSD Elastycznego Funduszu Próbnego w ciągu 24 godzin po pomyślnej weryfikacji tożsamości.
 • Wskazówka: Tematem WODL w tym tygodniu są Inicjatywy CSR w Web 3.0.
Jak Zdobyć Drugi WODL Dnia:
 • Po pierwszej grze kliknij „Zdobądź Nowy WODL”.
 • Podziel się jedną z najważniejszych wiadomości dnia w mediach społecznościowych.
 • Drugą grę WODL odblokujesz po pomyślnym udostępnieniu wybranych wiadomości w mediach społecznościowych i kliknięciu udostępnionego linku.
Powiązane Lektury dla WODL w Tym Tygodniu:
Zasady i Warunki:
 • Niniejsze warunki („Warunki Aktywności”) regulują Twój udział w tej aktywności Crypto WODL(„Aktywność”). Uczestnicząc w tej Aktywności, zgadzasz się na niniejsze Warunki Aktywności oraz następujące warunki dodatkowe: (a) Regulamin Binance Dotyczący Promocji Nagród; (b) Warunki Korzystania z Binance; i c) Polityka Prywatności Binance; z których wszystkie są włączone przez odniesienie do niniejszych warunków.
 • W przypadku jakiejkolwiek niespójności lub konfliktu między niniejszymi Warunkami Działalności a innymi włączonymi warunkami, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Warunków Działalności, a następnie następujące w kolejności pierwszeństwa i w zakresie takiego konfliktu: (a) Regulamin Binance Dotyczący Promocji Nagród; (b) Warunki Korzystania z Binance; oraz (c) Politykę Prywatności Binance.
 • Tylko użytkownicy, którzy ukończą KYC do końca okresu aktywności, będą kwalifikować się do jakichkolwiek nagród.
 • Użytkownicy mogą grać w maksymalnie dwie gry WODL dziennie. Aby odblokować drugi WODL dnia, kliknij „Get A New WODL” po pierwszej grze i udostępnij najważniejsze wiadomości dnia w mediach społecznościowych. Udostępnianie zostanie uznane za udane po kliknięciu udostępnionego linku.
 • Nagrody w postaci voucherów tokenowych zostaną rozdane w ciągu tygodnia po zakończeniu Promocji. Będziesz mógł(-ogła) się zalogować i zrealizować voucher tokenowy poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Okres ważności vouchera tokenowego ustalany jest na 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować voucher tokenowy.
 • W przypadku bonusu powitalnego dla nowego użytkownika, 10% zniżki na opłatę za transakcje spot będzie obowiązywać tak długo, jak działa program poleceń Binance. Zniżka 10% opłaty transakcyjnej za transakcje futures udzielona przez zapraszającego, będzie obowiązywać przez 30 dni od daty aktywacji konta Futures. Kwalifikujący się użytkownicy mogą zrealizować swój voucher 500 BUSD Elastycznego Funduszu Próbnego za pośrednictwem Konto > Centrum Nagród w ciągu 24 godzin po pomyślnej weryfikacji tożsamości.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prawa użytkownika do nagrody, jeśli konto jest zamieszane w jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie (np. wash trading, nielegalne rejestrowanie kont zbiorczych, samodzielne transakcje lub manipulacje na rynku).
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Aktywności bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Aktywności, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś inwestować tylko w produkty, które znasz i gdzie rozumiesz ryzyko. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.