Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Dołącz do „Wyzwania Fiat 1 BUSD” i Podziel Się Nagrodami o Wartości 50 000 BUSD!

Dołącz do „Wyzwania Fiat 1 BUSD” i Podziel Się Nagrodami o Wartości 50 000 BUSD!

2022-12-02 10:42
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Promocji: 12:00 29.11.2022 do 23:59 (UTC) 12.12.2022
Jak Zacząć?
 • Krok 1: Odwiedź Strona docelowa wyzwania.
 • Krok 2: Kliknij przycisk „Zrób to” obok odpowiedniej misji.
 • Krok 3: Ukończ misję w okresie aktywności, aby uzyskać odpowiednią liczbę wejść do wyzwania. Inne sposoby realizacji zadania są uważane za nieważne.
 • Krok 4: Kliknij „IDŹ” na stronie docelowej Wyzwania, aby odblokować swoje pierwsze wyzwanie. Kursor obróci się i ostatecznie zatrzyma na wyznaczonym kwadracie, który jest wynikiem tej próby.
Jakie Są Kategorie Nagród?
 • Voucher Tokenowy 0,5 BUSD
 • Voucher Tokenowy 3 BUSD
 • Voucher Tokenowy 5 BUSD
 • Voucher Tokenowy 10 BUSD
 • Voucher Tokenowy 50 BUSD
 • Voucher Tokenowy 100 BUSD
 • Voucher Tokenowy 5000 BUSD
 • Dziękujemy. Pamiętaj, że „Dziękujemy” oznacza, że nie ma nagrody.
Jak Zdobyć Więcej Prób Uczestnictwa w Wyzwaniu?
Wypełnij poniższe misje, aby odblokować próby Wyzwania:
 • Dokonaj wpłaty fiducjarnej o równowartości co najmniej jednego BUSD w dowolnej walucie fiducjarnej, aby odblokować jedną próbę Wyzwania.
 • Dokonaj zakupu dowolnego krypto o równowartość co najmniej jednego BUSD, za dowolną walutę, kartą kredytową/debetową, aby odblokować jedną próbę Wyzwania.
Każda misja może zostać ukończona przez każdego uczestnika tylko raz na siedem dni. Jeśli ukończyłeś(-aś) określoną misję i zdobyłeś(-aś) odpowiednią próbę Wyzwania, musisz odczekać siedem dni, zanim będziesz mógł(-ogła) ponownie podjąć tę samą misję, aby podjąć kolejną próbę odpowiedniego Wyzwania.
Odliczanie do kolejnej próby, rozpoczyna się od momentu ukończenia misji. Na przykład, jeśli ukończysz wymaganą misję o 12:00 (UTC) dnia 01.12.2022, możesz spróbować tej samej misji ponownie po 12:00 (UTC) w dniu 08.12.2022, aby uzyskać odpowiednią próbę Wyzwania. Aby ponownie podjąć próbę wykonania tej samej misji po upływie 7 dni, należy kliknąć przycisk [Zrób to].
Zasady i Warunki:
 • Wszyscy użytkownicy powinni ukończyć KYC, aby pomyślnie wziąć udział w Wyzwaniu.
 • Aby wziąć udział w Wyzwaniu, użytkownicy muszą najpierw kliknąć przycisk „Zrób to” obok odpowiedniej misji. Następnie możesz ukończyć misję w dowolnym momencie w okresie promocji, aby otrzymać próby Wyzwania. Inne sposoby wypełnienia misji będą uważane za nieważne.
 • Nagrody w postaci voucherów za udaną próbę zostaną rozdane użytkownikom po wygraniu Wyzwania. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i odebrać nagrody w postaci voucherów poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Wszystkie wpłaty za pośrednictwem Binance P2P i zakupy kryptowalut z istniejących sald fiat w Fiat i z portfeli Spot nie będą kwalifikować się do tej aktywności.
 • Wolumen obrotu subkont nie zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym podsumowaniu. Każde subkonto nie będzie postrzegane jako niezależne konto podczas udziału w tym konkursie.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Promocji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Dotyczy tylko użytkowników z Brazylii: Użytkownicy Binance płacący kartami kredytowymi/debetowymi będą obciążani podatkiem IOF przy każdej transakcji dokonanej kartą na Binance.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Nie powinieneś inwestować więcej, niż możesz stracić i powinieneś upewnić się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu, weź pod uwagę swój poziom doświadczenia, cele zakupowe i jeśli to konieczne, zasięgnij niezależnej porady finansowej. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, czy możesz korzystać z usług Binance w oparciu o indywidualne okoliczności. Nie jest to porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.