Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Ciesz Się Zerowymi Opłatami Handlowymi i Rabatami na Opłaty Gas dla Wybranych kolekcji NFT na Binance NFT! (21.03.2023)

Ciesz Się Zerowymi Opłatami Handlowymi i Rabatami na Opłaty Gas dla Wybranych kolekcji NFT na Binance NFT! (21.03.2023)

2023-03-22 14:14
Drodzy Użytkownicy Binance,
Ze względu na powszechne zapotrzebowanie, Binance NFT Marketplace uruchomi kolejną promocję dotyczącą handlu bez konieczności ponoszenia opłat, dla naszej społeczności NFT. 
Promocja: Ciesz Się Zerowymi Opłatami Handlowymi i Rabatami na Opłaty Gas, Podczas Handlu NFT w Sieciach Ethereum i Polygon na Binance NFT Marketplace
Okres Promocji: 11:00 (UTC) 21.03.2023 - 23:59 (UTC) 10.04.2023
W Okresie Promocji, użytkownicy będą mogli handlować NFT z wszystkich kolekcji NFT na Ethereum i Polygon, które są dostępne na Binance NFT Marketplace z zerowymi opłatami handlowymi. Proszę przejść do FAQ, aby zapoznać się z listą obsługiwanych adresów kontraktów Polygon NFT na Binance.
Ponadto w Okresie Promocji, użytkownicy będą mogli skorzystać z rabatów na opłaty gas w wysokości 100%, przy zakupie swoich pierwszych trzech NFT platformy zewnętrznej z dowolnej kolekcji Ethereum NFT, dostępnej na Binance NFT Marketplace. Rabaty na opłaty gas będą miały formę vouchera tokenowego USDT, który zostanie rozdany uprawnionym użytkownikom w ciągu trzech tygodni od zakończenia promocji.
Należy pamiętać, że opłaty za kupno NFT z platformy zewnętrznej różnią się od opłat za NFT notowane bezpośrednio na Binance NFT Marketplace.  
Ciesz się Zerowymi Opłatami Transakcyjnymi na Binance NFT Marketplace Już Teraz! 
Bądź na bieżąco z Telegramem, Twitterem, Discordem i Instagramem Binance NFT, aby uzyskać najnowsze informacje o działalności Binance NFT!
Dowiedz Się Więcej o Binance NFT Marketplace:

Regulamin:

 • Użytkownicy muszą przejść weryfikację tożsamości, aby dodać i handlować NFT na Binance NFT Marketplace.
 • Użytkownicy mogą znaleźć swoje NFT poprzez Binance NFT Marketplace > Moje NFT > Kolekcja.  Szczegóły dotyczące zakupów NFT użytkowników, można również znaleźć za pośrednictwem Binance NFT > Moje NFT > Historia > Zlecenia > Historia Zakupów.
 • Użytkownicy mogą korzystać z zerowych opłat handlowych przy handlu dowolnymi NFT z kolekcji Ethereum i Polygon NFT na Binance NFT Marketplace, oraz z rabatów na opłaty gas w wysokości 100%, przy zakupie swoich pierwszych trzech NFT platformy zewnętrznej z dowolnej kolekcji Ethereum NFT na Binance NFT Marketplace w Okresie Promocji. 
 • Należy pamiętać, że opłaty za kupno NFT platformy zewnętrznej różnią się od opłat za NFT notowane bezpośrednio na Binance NFT Marketplace.
 • Rabaty na opłaty gas, zostaną rozdzielone każdemu uprawnionemu użytkownikowi w ciągu trzech tygodni po zakończeniu Promocji, zgodnie z rzeczywistymi opłatami za gas, poniesionymi w związku z kwalifikowanym zakupem NFT w Okresie Promocji. 
 • Rabaty na opłatę gas, będą miały formę vouchera tokenowego USDT. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować nagrody w postaci vouchera, poprzez Konto > Centrum Nagród
 • Okres ważności vouchera tokenowego ustalany jest na 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować voucher.
 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji, które zostaną uznane za nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.

Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
21.03.2023
Znajdź nas na 
Śledź Binance NFT na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Wartość Twoich NFT może spaść lub wzrosnąć. NFT są narażone na wysokie ryzyko rynkowe. Binance nie jest odpowiedzialne za weryfikację tożsamości, legalności lub autentyczności jakichkolwiek NFT. NFT nie są regulowane w większości krajów, jednak prosimy o upewnienie się, że masz zgodę na dostęp do naszego Binance NFT Marketplace w Twoich okolicznościach. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z Regulaminem Binance NFT, naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.