Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Airdrop

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Binance Będzie Wspierać Program Airdrop Tokenu Boba (BOBA) dla Posiadaczy OMG Network (OMG)

2021-10-25 13:36
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Będzie Wspierać Program Airdrop Tokena Boba (BOBA) dla Posiadaczy OMG Network (OMG). Snapshot do airdropu nastąpi w pierwszym bloku Ethereum (L1) ze znacznikiem czasu większym lub równym 00:00 (UTC) 12.11.2021. Binance wykona snapshot tokenów OMG posiadanych przez użytkowników Binance w powyższym czasie i rozdzieli tokeny BOBA w stosunku 1 OMG = 1 BOBA.
Pamiętaj:
  • Snapshot do airdropu nastąpi w pierwszym bloku Ethereum (L1) ze znacznikiem czasu większym lub równym 00:00 (UTC) 12.11.2021. Szacowany czas został podany w celach informacyjnych dla użytkowników i może ulec zmianie.
  • Wpłaty i wypłaty tokenów OMG zostaną wstępnie zamknięte około 23:45 (UTC) 11.11.2021. Czas zostanie dostosowany zgodnie z szybkością sieci.
  • Tokeny OMG oczekujące na wpłatę lub wypłatę w momencie wykonania snapshota nie będą liczone do sald OMG. Upewnij się, że będziesz miała(-a) wystarczająco dużo czasu na dokończenie wpłat i wypłat przed snapshot'em.
  • Aby kwalifikować się do otrzymania airdropa BOBA, minimalna ilość OMG przechowywana na koncie Binance każdego użytkownika musi wynosić co najmniej 0,1 OMG (z wyłączeniem oczekujących zleceń handlowych).
  • Snapshoty będą obejmować salda OMG w portfelach Spot, kontach Margin i Elastycznych Oszczędności. Nierozliczone płatności odsetkowe OMG nie będą uwzględniane.
  • OMG pożyczone z Margin lub OMG przeniesione do portfeli Spot z tych kont, nie będą liczone do progu airdropa.
  • Odnosząc się do dodania handlu BOBA na Binance, BOBA przejdzie przez ten sam rygorystyczny proces weryfikacji, który Binance przeprowadza dla każdej kryptowaluty. Obsługa tego airdropu nie gwarantuje umieszczenia BOBA na giełdzie. Binance nie gwarantuje żadnych notowań zgodnie ze swoją wewnętrzną polityką.
  • Binance rozprowadzi tokeny BOBA po zakończeniu przez projekt dystrybucji tokenów BOBA dla Binance. Opublikujemy kolejne ogłoszenie po zakończeniu dystrybucji dla użytkowników Binance.
  • Osoby oraz podmioty z USA i kraje objęte sankcjami nie są uprawnione do odbioru tego airdropu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Warunkami Korzystania z Binance.
  • Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych ruchów cen lub odchyleń od indeksu cen Binance podejmie dodatkowe środki ochronne, w tym między innymi zmianę składników indeksu cen i użycie mechanizmu Last Price Protected do aktualizacji Ceny Mark. Więcej informacji można znaleźć w Indeksie Cen.
Więcej informacji można znaleźć w oryginalnym ogłoszeniu: Informacje o Airdropie Tokena $BOBA
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kryptowalutami podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu. Prosimy o ostrożne dokonywanie transakcji. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
25.10.2021
Znajdź nas na
Uwaga: To ogłoszenie zostało ostatnio aktualizowane 11.11.2021.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.