Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Zakończyło Wymianę Kontraktu Stargate Finance (STG) (17.03.2023)

Binance Zakończyło Wymianę Kontraktu Stargate Finance (STG) (17.03.2023)

2023-03-21 12:36
Drodzy Użytkownicy Binance,
Zgodnie z naszym najnowszym ogłoszeniem dotyczącym zamiany kontraktu Stargate Finance (STG), Binance zakończyło wymianę nowych tokenów STG na oryginalne tokeny STG na AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), a także sieciach Fantom i Polygon.
Pamiętaj:
  • Oryginalny token STG ponownie przyjmie STG jako symbol na Binance, z następującymi adresami smart kontraktów: AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom i Polygon.
  • Wpłaty i wypłaty dla STG są teraz otwarte. Znajdź przypisane adresy wpłat STG na stronie Wpłat Krypto.
  • Odwołany token STG przyjmie symbol STGOLD, z następującymi adresami smart kontraktów: AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom i Polygon.
  • Wpłaty STGOLD są teraz otwarte, a wypłaty tokenów STGOLD nie będą już obsługiwane. 
  • Użytkownicy, którzy wypłacili STGOLD po zakończeniu początkowej wymiany, są zachęcani do ponownego zdeponowania STGOLD na stronie Wpłat Krypto, ponieważ STGOLD nie ma żadnej wartości. Następnie mogą przystąpić do zamiany swoich tokenów STGOLD na STG za pomocą funkcji konwersji.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Więcej informacji można znaleźć w następujących artykułach:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
17.03.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść z powodu swoich działań lub wybranej strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś inwestować tylko w produkty, które znasz i gdzie rozumiesz ryzyko. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.