Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Zakończyło Swap Kontraktu Tron (TRX) BEP20

Binance Zakończyło Swap Kontraktu Tron (TRX) BEP20

2023-03-06 09:50
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance zakończyło swap kontraktu Tron (TRX) BEP20. Wpłaty i wypłaty dla TRX są teraz otwarte.
Pamiętaj:
  • Nowy adres smart kontraktu TRON (TRX) BEP20:
0xCE7de646e7208a4Ef112cb6ed5038FA6cC6b12e3
  • Stary token TRX przyjął TRXOLD jako ticker na Binance.
  • Użytkownicy mogą deponować stare tokeny TRX (TRXOLD) i wymienić TRXOLD na nowe tokeny TRX za pomocą funkcji konwersji.
  • Wypłaty tokenów TRXOLD nie będą już obsługiwane.
  • Prosimy o odnalezienie przypisanych adresów depozytowych TRX w ramach strony Wpłać Krypto .
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto). Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
    W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Więcej informacji można znaleźć w następujących artykułach:

Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
03.03.2023
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść z powodu swoich działań lub wybranej strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś inwestować tylko w produkty, które znasz i gdzie rozumiesz ryzyko. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.