Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Binance wznawia wpłaty TORN za pośrednictwem sieci Ethereum i BNB Smart Chain, przeniesie TORN do Strefy Innowacji do 30.05.2023

Binance wznawia wpłaty TORN za pośrednictwem sieci Ethereum i BNB Smart Chain, przeniesie TORN do Strefy Innowacji do 30.05.2023

2023-05-29 13:01
Drodzy Użytkownicy Binance,
Ponieważ wniosek, mający na celu przywrócenie stanu zarządzania w Tornado Cash (TORN) DAO został przyjęty i wykonany, Binance wznowiło wpłaty dla TORN za pośrednictwem sieci Ethereum (ERC20) i BNB Smart Chain (BEP20). Wcześniej, depozyty TORN za pośrednictwem sieci Ethereum (ERC20) i BNB Smart Chain (BEP20) zostały zawieszone o 01:48:40 (UTC) 21.05.2023 z powodu niedawnego incydentu w TORN DAO.
Ponadto, w oparciu o ostatnie recenzje, Binance zdecydowało się przenieść Tornado Cash (TORN) do Strefy Innowacji do 30.05.2023. Projekty umieszczone w Strefie Innowacji będą ściśle monitorowane pod kątem ich rozwoju.
Uwagi: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami przetłumaczonymi a oryginalną wersją angielską, wersja angielska jest rozstrzygająca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
29.05.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są obarczone wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które możesz ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Inwestuj tylko w produkty, które znasz i tylko jeżeli rozumiesz związane z tym ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.