Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Wycofanie
Binance Usunie Wiele Opcji Dziennych w Stylu Amerykańskim

Binance Usunie Wiele Opcji Dziennych w Stylu Amerykańskim

2022-11-22 13:09
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance usunie Opcje Dzienne w stylu amerykańskim z wygaśnięciem 4-godzinnym, półdniowym i 1-dniowym o 07:00 (UTC) 25.11.2022.
Pamiętaj: 
  • Handel z wygaśnięciami 4-godzinnymi, półdniowymi i 1-dniowymi zostanie zawieszony o 07:00 (UTC) 24.11.2022
  • Użytkownicy nie będą mogli przedłużyć czasu wygaśnięcia wszystkich Opcji Dziennych w stylu amerykańskim od 07:00 (UTC) 24.11.2022 do 07:00 (UTC) 25.11.2022
  • 4-Godzinne, półdniowe i 1-dniowe wygaśnięcia Opcji Dziennych w amerykańskim stylu są dostępne tylko za pośrednictwem Aplikacji Binance > Futures > Opcje > Dzienne. 
  • Niniejsze ogłoszenie nie dotyczy żadnych Opcji typu Europejskiego, ani żadnych innych Opcji Dziennych w Stylu Amerykańskim z terminami wygaśnięcia innymi niż te, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu. 
  • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca. 
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
22.11.2022
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót Opcjami jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.