Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed
Cancel

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Wycofanie
Binance Usunie HNT i WABI 24.03.2023

Binance Usunie HNT i WABI 24.03.2023

2023-03-17 14:59
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Drodzy Użytkownicy Binance,
W Binance dokonujemy okresowych przeglądów każdego dostępnego na giełdzie zasobu cyfrowego, aby upewnić się, że spełnia on oczekiwany przez nas wysoki standard. Kiedy moneta lub token nie spełniają już tego standardu bądź zmian branżowych, przeprowadzamy bardziej dokładną weryfikację i potencjalnie usuwamy je z giełdy. Uważamy, że zapewnia to naszym użytkownikom najlepszą ochronę.
Podczas przeprowadzania tych recenzji bierzemy pod uwagę różnorodne czynniki. Oto niektóre, decydujące o tym, czy usuniemy zasób cyfrowy:
 • Zaangażowanie zespołu w projekt
 • Poziom i jakość działalności deweloperskiej
 • Wolumen obrotu i płynność
 • Stabilność i bezpieczeństwo sieci przed atakami
 • Stabilność sieci / smart kontraktów
 • Poziom komunikacji ze społecznością
 • Reakcja na nasze okresowe prośby o due diligence
 • Dowody nieetycznego/nieuczciwego postępowania lub zaniedbania
 • Wkład w zdrowy i zrównoważony ekosystem kryptowalutowy
W oparciu o nasze najnowsze recenzje, zdecydowaliśmy się wycofać z obrotu i zaprzestać handlu na wszystkich parach handlowych dla następujących tokenów w dniu 03:00 (UTC) 24.03.2023:
 • Helium (HNT)
 • Tael (WABI)
Pamiętaj:
 • Usuwane pary handlowe to: HNT/BUSD, WABI/BTC
 • Wszystkie zlecenia handlowe zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu handlu dla każdej pary.
 • Aby wyświetlić swoje aktywa po zakończeniu handlu, upewnij się, że nie wybrałeś(-aś) opcji „Ukryj małe salda” na stronie Funduszy.
 • O godzinie 03:00 (UTC) 25.03.2023 wpłaty tokenów HNT zostaną zawieszone. Wpłaty tokenów HNT po 03:00 (UTC) 25.03.2023 nie zostaną zaksięgowane na Twoim koncie, a odzyskiwanie nie będzie obsługiwane.
 • Binance będzie wspierać wymianę kontraktów Helium (HNT) w sieci Solana (SOL), z następującym harmonogramem:
  • O godzinie 03:00 (UTC) 17.04.2023 wypłaty tokenów HNT zostaną zawieszone.
  • Binance zajmie się wszystkimi wymaganiami technicznymi dotyczącymi użytkowników posiadających HNT na swoich kontach Binance.
  • Adres smart kontraktu HNT (SOL): hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux
  • Wypłaty tokenów HNT zostaną ponownie otwarte 03:00 (UTC) 21.04.2023 i będą nadal obsługiwane do 03:00 (UTC) 24.06.2023.
 • Wpłaty powyższych tokenów po 00:00 (UTC) 25.03.2023 nie zostaną zaksięgowane na Twoim koncie.
 • Wypłaty tokenów WABI z Binance będą nadal obsługiwane do 24.06.2023 do godziny 03:00 (UTC).
 • Binance Simple Earn usunie token(-y) wymienione powyżej o 06:00 (UTC) 24.03.2023. Użytkownicy mogą wcześniej zdecydować się na wykorzystanie swoich Elastycznych i Stałych produktów. W przeciwnym razie te Elastyczne i Stałe produkty zostaną automatycznie wykorzystane w wyżej wymienionym czasie, a następnie przeniesione do portfeli Spot użytkowników.
 • Crypto Loans usunie z listy i zlikwiduje token(-y) wymienione powyżej jako aktywa pożyczkowe i aktywa zabezpieczające o 03:00 (UTC) 22.03.2023. Sugeruje się, aby użytkownicy zarządzali swoimi zasobami z wyprzedzeniem, aby uniknąć niedogodności.
 • VIP Loan usunie i zlikwiduje token(-y) wymienione powyżej jako aktywa pożyczkowe i aktywa zabezpieczające w dniu 03:00 (UTC) 22.03.2023. Sugeruje się, aby użytkownicy zarządzali aktywami z wyprzedzeniem, aby uniknąć niedogodności.
 • Karta Podarunkowa Binance usunie token(-y) wymienione powyżej o 03:00 (UTC) 24.03.2023. Sugeruje się, aby użytkownicy z wyprzedzeniem zarządzali swoimi kartami upominkowymi zawierającymi te token(-y), aby uniknąć wszelkich niedogodności.
 • Binance Pay usunie wymienione token(-y) 03:00 (UTC) 24.03.2023.
 • Binance zakończy usługi handlu strategicznego dla wyżej wymienionych par handlowych spot w dniu 24.03.2023 o godzinie 03:00 (UTC), tam gdzie ma to zastosowanie. Użytkownikom zaleca się aktualizację i/lub anulowanie swoich strategii handlowych przed zaprzestaniem świadczenia usług w zakresie handlu strategiami, aby uniknąć potencjalnych strat.
 • Binance Futures zamknie wszystkie pozycje i przeprowadzi automatyczne rozliczenie Kontraktu Perpetual USDⓈ-M HNTUSDT o godzinie 09:00 (UTC) 20.03.2023. Kontrakty zostaną wycofane z obrotu po zakończeniu rozliczenia. Użytkownicy nie mogą otwierać nowych pozycji dla wyżej wymienionych kontraktów, począwszy od 08:00 (UTC) 20.03.2023.
  • Aby chronić naszych klientów i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom w ekstremalnie niestabilnych warunkach rynkowych, Binance Futures może podjąć dodatkowe środki ochronne w stosunku do Kontraktu Perpetual USDⓈ-M HNTUSDT bez dalszego ogłaszania, w tym między innymi dostosowanie maksymalnej wartości lewarowania, wartości pozycji i depozytu zabezpieczającego na każdym poziomie depozytu zabezpieczającego, aktualizowanie stawek finansowania, takich jak stopa procentowa, premia i ograniczona stopa finansowania, zmiana składników indeksu cen oraz korzystanie z mechanizmu chronionej ostatniej ceny w celu aktualizacji ceny markowej.
  • Binance Futures dostosuje poziomy dźwigni i margin dla Kontraktu Perpetual USDⓈ-M HNTUSDT w dniu 17.03.2023 o godzinie 09:00 (UTC), zgodnie z poniższą tabelą. Istniejące pozycje otwarte przed aktualizacją zostaną dotknięte. Zaleca się skorygowanie pozycji i dźwigni finansowej przed korektą w celu uniknięcia potencjalnej likwidacji.
Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin:
 • HNTUSDT (Kontrakty Perpetual USDⓈ-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia
Pozycja Przed Zmianą (Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja Po Zamknięciu (Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
21 - 25x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,00%
9 - 10x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,00%
11 - 20x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
7 - 8x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 10x
25 000 < Pozycja ≤ 300 000
5,00%
6x
25 000 < Pozycja ≤ 300 000
5,00%
5x
300 000 < Pozycja ≤ 800 000
10,00%
5x
300 000 < Pozycja ≤ 800 000
10,00%
3 - 4x
800 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
3 - 4x
800 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
1 000 000 < Pozycja ≤ 3 000 000
25,00%
2x
1 000 000 < Pozycja ≤ 1 500 000
25,00%
1x
3,000,000 < Pozycja ≤ 5,000,000
50,00%
1x
1 500 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
50,00%
Dziękujemy za wsparcie. Kontynuujemy budowę ekosystemu kryptowalutowego w sposób promujący przejrzystość i długoterminowy, zrównoważony wzrost.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
17.03.2023
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.