Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance uruchamia nowy Program Portfolio Margin

Binance uruchamia nowy Program Portfolio Margin

2023-06-05 15:25
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance stopniowo uruchamia nowy Program Portfolio Margin dla kwalifikujących się użytkowników i oczekuje, że zakończy pełne uruchomienie do 07.06.2023. Należy pamiętać, że oryginalny Program Portfolio Margin został przemianowany na Klasyczny Program Portfolio Margin
Jest to nowy program cross-asset margin, który jest otwarty dla użytkowników poziomu VIP 4-9, jak również użytkowników, których wolumen obrotu na kontraktach Futures USDⓈ-M i COIN-M jest równoważny z poziomem VIP 4-9. Uprawnieni użytkownicy mogą cieszyć się większą elastycznością w swoich strategiach handlowych, poprzez włączenie trybu Portfolio Margin, który pozwala im na wykorzystanie wielu obsługiwanych aktywów w portfelach USDⓈ-M Futures, COIN-M Futures i Cross Margin jako zabezpieczenia. 
Kluczowe Wydarzenia:
 • Aktywa zabezpieczające: Obecnie w Programie Portfolio Margin dostępnych jest ponad 200 aktywów zabezpieczających. Pełna lista aktywów zabezpieczających i odpowiadających im wskaźników zabezpieczenia, znajduje się na tej stronie
 • Punkty końcowe API Portfolio Margin: Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do dedykowanych punktów końcowych API dla nowego Programu Portfolio Margin w Dokumentacji API Binance, aby uzyskać pełną listę specyfikacji.
 • Pokrycie funduszu zabezpieczenia: Domyślny proces likwidacji zarówno dla kontraktów futures jak i cross margin, będzie dotyczył pozycji Portfolio Margin. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat protokołów likwidacji kontraktów futures, funduszu zabezpieczenia kontraktów futures oraz funduszu zabezpieczenia margin .
 • Funkcja agregacji sald: Użytkownicy mogą płynnie przenosić wszystkie dodatnie salda ze swoich portfeli USDⓈ-M i COIN-M Futures-PM do swojego portfela Margin-PM za pomocą funkcji agregacji sald. Należy pamiętać, że salda BNB w portfelu USDⓈ-M Futures-PM nie zostaną przeniesione, tak aby użytkownicy mogli nadal korzystać z rabatu na opłatę handlową BNB. 
Uwagi:
 • Binance zakończy pełne uruchomienie Programu Portfolio Margin do 07.06.2023. Użytkownicy mogą mieć dostęp do tych funkcji dopiero po 07.06.2023
 • Aby uzyskać dostęp do nowego Programu Portfolio Margin na aplikacji Binance, użytkownicy powinni pobrać najnowszą aplikację Binance, lub zaktualizować swoją aplikację Binance do wersji iOS v2.64.1 lub Android v2.64.6 lub nowszej. 
 • Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Jak aktywować tryb Portfolio Margin:
 • Tylko dla użytkowników poziomu VIP 4-9 :
  • Opcja 1: Zaloguj się do Binance Futures i przejdź do strony handlowej Futures. Kwalifikujący się użytkownicy będą mogli zobaczyć przycisk "Uaktualnij" obok "Współczynnika Margin". Kliknij przycisk "Uaktualnij" i ukończ quiz, aby aktywować tryb Portfolio Margin.  
  • Opcja 2: Zaloguj się na swoje konto Binance i aktywuj tryb Portfolio Margin, poprzez Portfel > Futures > Uaktualnij teraz. Tylko uprawnieni użytkownicy, będą mogli pomyślnie aktywować tryb Portfolio Margin.  
 • W przypadku wszystkich innych użytkowników, którzy osiągną wolumen handlowy futures na USDⓈ-M i COIN-M równy wolumenowi użytkowników poziomu VIP 4-9, prosimy o kontakt z odpowiednimi zespołami ds. obsługi kluczowych klientów. Więcej informacji można znaleźć na stronie FAQ.
Przewodniki i Powiązane Materiały:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
05.06.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności handel futures podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane, w przypadku niekorzystnych zmian cen. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Przed zawarciem transakcji należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby należy skonsultować się z własnymi doradcami. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porady finansowe lub inwestycyjne. Aby dowiedzieć się więcej jak się chronić, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania oraz Ostrzeżenie o Ryzyku.