Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Uaktualnia Program VIP Opcji Binance (01.04.2023)

Binance Uaktualnia Program VIP Opcji Binance (01.04.2023)

2023-03-22 14:14
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance ma przyjemność zaktualizować Program VIP Binance Options, począwszy od 00:00 (UTC) 01.04.2023. Ta aktualizacja pozwoli użytkownikom cieszyć się bardziej konkurencyjnymi opłatami za handel opcjami i kwalifikować się do wyższych Poziomów VIP, poprzez wolumeny handlu Opcjami. 
Okres Ważności: 00:00 (UTC) 01.04.2023 do odwołania
Kluczowe Aktualizacje Programu VIP Opcji Binance:
 • Nowa struktura opłat dla traderów Opcji
 • Aktualizacje poziomu VIP do VIP 4-9 poprzez ostatnie 30-dniowe wolumeny obrotu Opcjami przez użytkowników
Nowa Struktura Opłat na Opcjach Binance:
Poziom
30-Dniowy Wolumen Obrotu Opcjami (USDT)
Maker
Taker
< 1 500 000
0,0200%
0,0200%
VIPy Opcji Binance
≥ 1 500 000
0,0150%
0,0200%
≥ 50 000 000
0,0040%
0,0180%
≥ 120 000 000
≥ 250 000 000
≥ 750 000 000
0,0000%
0,0160%
≥ 1 500 000 000
≥ 3 500 000 000
Uwaga: 
 • Użytkownicy zostaną automatycznie zapisani do programu, jeśli ich wolumen obrotu Binance Options przekracza 1 500 000 USDT lub ich równowartość w ciągu ostatnich 30 dni.
 • Użytkownicy będą kwalifikować się do aktualizacji poziomu VIP do poziomu VIP 4 i wyżej, jeśli ich wolumen obrotu Binance Options przekracza 50 000 000 USDT lub ich równowartość w ciągu ostatnich 30 dni. Dowiedz się, jak zostać Binance VIP.
 • 30-Dniowe Wolumeny Handlowe Opcji użytkowników będą przeglądane w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. Wszystkie zmiany poziomu VIP i opłat dla kwalifikowanych użytkowników, będą obowiązywać następnego dnia. 
Aby uzyskać więcej informacji i złożyć dodatkowe zapytania, prosimy o kontakt mailowy futures-business@binance.com lub porozmawiać bezpośrednio z zespołem sprzedaży i obsługi kluczowych klientów.
Regulamin:
 • Wszyscy użytkownicy muszą ukończyć weryfikację konta aby wziąć udział w Programie VIP Binance Options.
 • Użytkownicy, którzy są obecnie na poziomie VIP 4 i wyższym, powinni skontaktować się z zespołami ds. obsługi kluczowych klientów lub wysłać e-mail na adres futures-business@binance.com, aby skorzystać z niższych opłat za transakcje Opcjami, które odpowiadają Twojemu poziomowi VIP, zgodnie z powyższą tabelą.
 • Binance mierzy wszystkie wolumeny handlowe i wskaźniki związane z programem według własnego uznania. Binance zastrzega sobie prawo do przeglądu i ostatecznego zatwierdzenia zmian poziomów, zgodnie z wymogami wewnętrznymi.
 • W przypadku wszystkich wniosków, dotyczących dostosowania limitów stawek zleceń API Binance Options oraz dostępu do wystawiania opcji, prosimy o kontakt z zespołami ds. obsługi kluczowych klientów lub e-mail na futures-business@binance.com.
 • Więcej informacji na temat struktury opłat za inne produkty i usługi, można znaleźć na stronie Struktura Opłat VIP.  
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Programu lub zasad Programu, według własnego uznania.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
21.03.2023
Znajdź nas na 
Uwaga: To ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane 24.04.2023 w celu zmiany struktury opłat za handel opcjami dla VIP-ów Binance Options i użytkowników poziomu VIP 4-9. 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności handel Opcjami jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu, należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby, skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.