Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance uaktualnia Program Pożyczkobiorców VIP (01.06.2023)

Binance uaktualnia Program Pożyczkobiorców VIP (01.06.2023)

2023-06-01 07:44
Drodzy Użytkownicy Binance, 
Binance ma przyjemność ogłosić, że obniżymy wymóg 30-dniowego średniego dziennego wolumenu pożyczek netto dla użytkowników poziomuVIP 1 - VIP 4 w Programie Pożyczkobiorców VIP o wartość do 33,33%, począwszy od 00:00 (UTC) 01.06.2023.
Aby zakwalifikować się do aktualizacji VIP w ramach obecnego programu, użytkownicy muszą spełnić nowe wymagania 30-dniowego średniego dziennego wolumenu pożyczek netto oraz średniego dziennego salda BNB, określone w poniższej tabeli. 
Wymagania Programu Pożyczkobiorcy VIP: 
30-Dniowy średni dzienny wolumen pożyczek netto przed aktualizacją  (równowartość w USDT)
30-Dniowy średni dzienny wolumen pożyczek netto po aktualizacji (równowartość w USDT)
150 000
100 000
25 BNB
VIP 1
650,000
500 000
100 BNB
VIP 2
2,500,000
2 000 000
250 BNB
VIP 3
13 500 000
10,000,000
500 BNB
VIP 4
20,000,000
20,000,000
1000 BNB
VIP 5
40 000 000
40 000 000
1750 BNB
VIP 6
65 000 000
65 000 000
3000 BNB
VIP 7
120 000 000
120 000 000
4500 BNB
VIP 8
160 000 000
160 000 000
5500 BNB
VIP 9
Najważniejsze informacje o Programie Pożyczkobiorcy VIP:
 • Użytkownicy, którzy osiągną progi 30-dniowego średniego dziennego wolumenu pożyczki netto i średniego dziennego salda BNB, zostaną automatycznie przeniesieni do odpowiedniego poziomu VIP codziennie, jeśli Program Pożyczkobiorców VIP kwalifikuje ich do wyższego poziomu VIP niż ich obecna pozycja. Nie ma potrzeby, aby użytkownicy ubiegali się o udział w programie.
 • Dla margin:
 • Dla VIP Loan:
  • Nie ma limitu pożyczania dla VIP Loan tak długo, jak użytkownicy spełniają wymagane wskaźniki ryzyka. Jednak wszystkie pożyczki są uzależnione od ich dostępności. 
  • Zabezpieczeniem VIP Loan w portfelu Spot można swobodnie handlować na rynku spot, o ile użytkownicy przestrzegają odpowiednich wskaźników loan-to-value (LTV) i ryzyka. Aby dowiedzieć się więcej o wskaźnikach ryzyka dla VIP Loan, prosimy o kontakt za pomocą Telegramu, pod adresem @vip_loan_binance.  
Dołącz do Programu Pożyczkobiorcy VIP Już Teraz! 
Uwagi:
 • Poziom VIP użytkownika zostanie określony przez sub-programy Binance VIP, do których się kwalifikuje. Jeśli wolumen handlowy Spot lub Futures, kwalifikuje go do wyższego poziomu VIP lub kwalifikuje się do wyższego poziomu VIP w ramach innego sub-programu Binance VIP, zastosowanie ma najwyższy poziom VIP, a Program Pożyczkobiorcy VIP nie ma wpływu na jego poziom VIP.  
 • 30-Dniowy dzienny średni wolumen pożyczek netto będzie liczył wolumeny pożyczek netto z Crypto Loans, VIP Loan oraz Margin (tj, dzienny średni wolumen pożyczek netto w ramach Crypto Loans z ostatnich 30 dni + dzienny średni wolumen pożyczek netto w ramach VIP Loan z ostatnich 30 dni + (dzienny średni wolumen pożyczek netto w ramach margin z ostatnich 30 dni * 0,2)).  
  • Wolumen Pożyczek Netto = Całkowity Wolumen Pożyczony - Całkowity Wolumen Spłacony. 
  • Mnożnik 0,2 jest stosowany do wolumenów pożyczek z margin, przy obliczaniu 30-dniowego średniego dziennego wolumenu pożyczek netto. Wolumeny pożyczek z Crypto Loans i VIP Loan są obliczane w całości.
 • Równowartość w USDT aktywów pożyczonych z Crypto Loans, VIP Loan i Margin, zostanie wykorzystana do obliczenia 30-dniowego średniego dziennego wolumenu pożyczek netto.
 • Codzienny snapshot średniego dziennego salda BNB użytkowników i 30-dniowego dziennego średniego wolumenu pożyczek netto, zostanie wykonany o 23:59:59 (UTC) przy użyciu kursu wymiany USDT w czasie rzeczywistym. Użytkownicy zostaną przeniesieni na wyższy poziom VIP następnego dnia o godzinie 00:00 (UTC), jeśli ma to zastosowanie. 
 • Wymóg dotyczący średniego dziennego salda BNB dla Programu Pożyczkobiorców VIP pozostaje niezmieniony. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj zasady obliczania dziennego średniego salda BNB.
 • Użytkownicy mogą zostać usunięci z Programu Pożyczkobiorców VIP, jeśli ich 30-dniowy średni dzienny wolumen pożyczki netto lub średnie dzienne saldo BNB spadnie poniżej minimalnych progów, wynoszących odpowiednio równowartość 100 000 USDT i 25 BNB.
 • Odwiedź stronę Binance Institutional, aby sprawdzić swój aktualny poziom VIP.
 • Dowiedz się więcej o tym, jak zostać VIP-em Binance.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
31.05.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji niniejszego ogłoszenia w dowolnym czasie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są obarczone wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które możesz ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Inwestuj tylko w produkty, które znasz i tylko jeżeli rozumiesz związane z tym ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.