Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Binance Simple Earn: Wypełnij quiz na temat EOS, aby otrzymać darmową pozycję Produktów Stałych EOS!

Binance Simple Earn: Wypełnij quiz na temat EOS, aby otrzymać darmową pozycję Produktów Stałych EOS!

2023-05-26 13:04
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Simple Earn z przyjemnością uruchamia Promocję Quizu na temat Simple Earn EOS. Pierwszych 40 000 nowych użytkowników Simple Earn, którzy przeczytali artykuły na temat EOS i ukończą quiz z wszystkimi poprawnymi odpowiedziami w okresie promocji, będą uprawnieni do otrzymania darmowej pozycji Produktów Stałych EOS.
Okres promocji: 10:00 (UTC) 26.05.2023 do 10:00 (UTC) 08.06.2023
Jak wziąć udział
 • Krok 1: Przeczytaj artykuł "Czym jest EOS?" na Akademii Binance, oraz raport "EOS - wysoko wydajny blockchain warstwy 1" na Binance Research.
 • Krok 2: Poprawnie odpowiedz na wszystkie pięć pytań w quizie. Użytkownicy mogą ponownie spróbować rozwiązać quiz, jeśli nie odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania.
 • Krok 3: Pierwszych 40 000 nowych użytkowników Simple Earn, automatycznie otrzyma bezpłatną 150-dniową pozycję Produktów Stałych EOS, do 23:59 (UTC) 27.06.2023.
Struktura nagród (Produkty Stałe): 
Zasób Cyfrowy
Główna Nagroda
Czas Trwania
Standardowe APR
EOS
2 EOS
150 Dni
10%
Uwaga: Użytkownicy nie będą mogli uczestniczyć w tej aktywności po rozdaniu wszystkich nagród.
Kliknij tutaj, aby rozpocząć quiz na temat EOS
Przewodniki i Powiązane Materiały:
Regulamin:
 • Tylko użytkownicy, którzy ukończą weryfikację tożsamości i poprawnie odpowiedzą na wszystkie pięć pytań w quizie w okresie promocji, będą uprawnieni do otrzymania nagród.
 • Nagrody EOS są dostępne tylko dla użytkowników, którzy nigdy nie subskrybowali Produktów Stałych Simple Earn przed 10:00 (UTC) 26.05.2023. Nagrody EOS zostaną automatycznie zablokowane w Produktach Stałych Simple Earn na 150 dni, gdzie użytkownicy mogą cieszyć się 10% APR.
 • Należy pamiętać, że nagrody są dostępne tylko dla użytkowników, którzy mogą korzystać z produktów Binance Simple Earn. Nagrody mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone w niektórych jurysdykcjach lub regionach, lub dla niektórych użytkowników, w zależności od wymogów prawnych i regulacyjnych.
 • Binance Simple Earn umorzy aktywa cyfrowe/waluty cyfrowe zablokowane w subskrypcjach Produktów Stałych Simple Earn na Produktach Elastycznych Simple Earn, po zakończeniu uzgodnionego okresu subskrypcji.
 • Użytkownicy mogą przeglądać swoje aktywa w Produktach Stałych Simple Earn i Produktach Elastycznych, przechodząc do portfeli > Earn.
 • W ramach tej promocji, użytkownicy nie mogą z wyprzedzeniem realizować swoich zasobów cyfrowych/walut cyfrowych.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany Promocji, lub Zasad Promocji według własnego uznania.
 • Dodatkowy regulamin promocji jest dostępny tutaj.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
26.05.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. APR to oszacowanie nagród, które zarobisz w kryptowalucie w wybranych ramach czasowych. Nie wyświetla rzeczywistych ani przewidywanych zwrotów/zysków w żadnej walucie fiat. APR jest dostosowywane codziennie, a szacowane nagrody mogą różnić się od faktycznie wygenerowanych. Nie jest to porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania oraz Ostrzeżenie o Ryzyku.