Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Pool Uruchamia Przedsprzedaż Produktów Cloud Mining (29.03.2023)

Binance Pool Uruchamia Przedsprzedaż Produktów Cloud Mining (29.03.2023)

2023-03-30 10:46
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance uruchamia przedsprzedaż produktów Cloud Mining do wydobywania BTC
Okres Aktywności: 10:00 (UTC) 29.03.2023 do 10:00 (UTC) 28.04.2023
W Okresie Aktywności użytkownicy, którzy zakupią produkty Cloud Mining, będą mogli skorzystać z 50% rabatu na opłaty za zarządzanie cloud miningiem, oraz otrzymać nagrody APR ze środków wykorzystanych na zakup tych produktów, za pośrednictwem Produktów Elastycznych Simple Earn.
Szczegóły przedsprzedaży:
 • Format Subskrypcji: Kto pierwszy, ten lepszy
 • Opłata za Hashrate: 0,013 USD/T/Dni
 • Opłata za Energię: 0,0531 USD/T/Dzień
 • Szacowany Czas Rozpoczęcia Wydobycia: 04:00 (UTC) 21.06.2023
Uwagi:
 • Produkty Cloud Mining w tej przedsprzedaży są ograniczone i będą sprzedawane na zasadzie kto pierwszy ten lepszy
 • Każdy uczestnik przedsprzedaży rozpocznie gromadzenie nagród APR za pośrednictwem Produktów Elastycznych Simple Earn od zakończenia przedsprzedaży (tj. 10:00 UTC 28.04.2023) do czasu rozpoczęcia wydobycia. Nagrody APR będą obliczane i dystrybuowane do Portfeli Finansowania użytkowników w ciągu 30 dni po czasie rozpoczęcia wydobycia.
 • Jeśli hashrate wydobycia nie może być dostarczony przed 04:00 (UTC) 21.06.2023 z powodów niezależnych i innych nieprzewidzianych czynników, wszyscy dotknięci tym użytkownicy, otrzymają zwrot za zakupy na swoje Portfele Finansowania.
Dołącz Do Przedsprzedaży Produktów Cloud Mining Już Teraz!
Powiązane Linki:
Zasady i Warunki:
 • Użytkownicy muszą zweryfikować swoje konta, aby ukończyć subskrypcje produktów Cloud Mining.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej Aktywności lub Reguł Aktywności według własnego uznania.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
29.03.2023
Znajdź nas na
Uwaga: To ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane 19.04.2023 w celu przedłużenia daty zakończenia przedsprzedaży z 10:00 (UTC) 19.04.2023 do 10:00 (UTC) 28.04.2023.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.