Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Binance Pool Oficjalnie Wprowadza Pulę Wydobywczą Ethereum Proof-of-Work (ETHW): Dołącz Do Wydobywania ETHW, aby Cieszyć się Zerowymi Opłatami za Pulę!

2022-09-29 14:54
Okres Promocji: od 00:00 (UTC) 29.09.2022 do 10:00 (UTC) 29.10.2022
Binance Pool oficjalnie uruchomiło usługę wydobycia Ethereum Proof-of-Work (ETHW). W okresie promocji wszyscy użytkownicy Puli ETHW będą mieli zerowe opłaty za wydobycie ETHW.
Pamiętaj: 
  • W celu ochrony użytkowników Binance, ETHW przejdzie przez ten sam rygorystyczny proces przeglądu notowań, jak Binance robi dla każdej innej monety/tokena. Wspieranie ETHW na Binance Pool nie gwarantuje umieszczenia ETHW na giełdzie. Binance nie gwarantuje żadnych notowań, zgodnie ze swoją wewnętrzną polityką.
  • Od 29.09.2022 na Binance dostępne są tylko wypłaty dla ETHW. Depozyty za ETHW nie są dostępne. Użytkownicy mogą sprzedawać ETHW za BUSD i USDT na Binance Convert.
Powiązane Linki:
Kontakt : Wyślij e-mail na adres poolvip@binance.com, aby ubiegać się o VIP, jeśli Twój poziom hashrate osiągnął wymagania.
Zasady i Warunki:
  • Wszyscy użytkownicy muszą mieć zweryfikowane konta, aby kwalifikować się do jakichkolwiek nagród.
  • Wszyscy użytkownicy, którzy dodają hashrate do Puli ETHW w Okresie Promocji, będą mogli cieszyć się zerową opłatą za wydobycie ETHW.
  • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
  • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany Promocji, lub Zasad Promocji według własnego uznania.
  • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.