Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Binance P2P Kończy 3 lata! Masz Szansę Podzielić się 33 000 BUSD w Nagrodach, Otrzymać Ekskluzywne Przedmioty Binance Swag i Cieszyć się 100% Zwrotem Opłat Maker.

Binance P2P Kończy 3 lata! Masz Szansę Podzielić się 33 000 BUSD w Nagrodach, Otrzymać Ekskluzywne Przedmioty Binance Swag i Cieszyć się 100% Zwrotem Opłat Maker.

2022-10-10 14:43
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Przypomnienie: Kliknij przycisk [Dołącz teraz] na stronie aktywności, aby zakwalifikować się do nagród.
Aby uczcić trzecią rocznicę Binance P2P, uruchamiamy serię promocji dla wszystkich użytkowników P2P! Do zgarnięcia jest łączna pula nagród w wysokości 33 000 BUSD, a uprawnieni użytkownicy będą mieli również szansę na otrzymanie ekskluzywnych przedmiotów Binance Swag, a także 100% rabatów na opłaty maker.
Promocja A: Wykonaj Misje, aby Podzielić się 13 000 BUSD w Voucherach Tokenowych i Otrzymać Ekskluzywne Przedmioty Binance Swag!
Okres Promocji: od 08:00 (UTC) 13.10.2022 do 08:00 (UTC) 26.10.2022
W okresie promocji wszyscy użytkownicy Binance P2P, którzy odwiedzą stronę Wyzwania i wykonają misje zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, otrzymają odpowiednią liczbę prób Wyzwania.
 • Użytkownicy muszą kliknąć przycisk „Zrób to” na stronie Wyzwania obok odpowiedniej misji przed jej ukończeniem. Inne sposoby wykonania misji zostaną uznane za nieważne.
 • Krok 4: Kliknij „ROZPOCZNIJ” na stronie Wyzwania, aby podjąć pierwszą próbę Wyzwania. Kursor obróci się i ostatecznie pozostanie na wyznaczonym kwadracie, który jest wynikiem tej próby.
W ramach tej promocji do zgarnięcia jest łącznie 13 000 BUSD w postaci voucherów tokenowych, a uprawnieni użytkownicy będą mieli również szansę na otrzymanie ekskluzywnych przedmiotów Binance Swag.
Promocja B: Dokonaj Pierwszej Transakcji na Binance P2P, aby Otrzymać 10 000 BUSD w Kartach Podarunkowych
Okres Promocji: od 08:00 (UTC) 13.10.2022 do 08:00 (UTC) 26.10.2022
Ta promocja jest otwarta dla nowych użytkowników Binance P2P , którzy nigdy nie handlowali na Binance P2P przed 08:00 (UTC) 13.10.2022. Aby zakwalifikować się do nagród, uprawnieni użytkownicy muszą potwierdzić swoją rejestrację i dokonać pierwszego zakupu o wartości co najmniej 50 $ ekwiwalentu dowolnej kryptowaluty w ramach jednej transakcji na Binance P2P w okresie promocji.
Wszyscy zakwalifikowani użytkownicy będą mieli szansę równo podzielić 10 000 BUSD w Kartach Podarunkowych.
Promocja C: Stań Przed Szansą na Otrzymanie 100% Zwrotów za Opłaty Maker - do 200 BUSD w Voucherze Cashback na Uprawnionego Użytkownika
Okres Promocji: od 08:00 (UTC) 13.10.2022 do 08:00 (UTC) 26.10.2022
Ta promocja jest otwarta dla makerów, którzy publikują ogłoszenia i handlują dowolną walutą fiat na Binance P2P w okresie promocji. Aby zakwalifikować się do 100% rabatu na opłaty makera za transakcje zrealizowane w okresie promocji, makerzy muszą spełnić następujące wymagania:
 • Realizuj transakcje P2P z co najmniej pięcioma unikalnymi kontrahentami w okresie promocji.
 • Osiągnij ogólny wskaźnik realizacji zleceń na poziomie co najmniej 95% w okresie promocji.
 • Zgromadź łączny wolumen handlowy o równowartości co najmniej 5000 $ (w tym kupno i sprzedaż) na Binance P2P w okresie promocji.
 • Łączny wolumen handlowy na Binance P2P w okresie promocji musi być wyższy niż ten zrealizowany przez użytkownika od 08:00 (UTC) 29.09.2022 do 08:00 (UTC) 12.10.2022.
Wszyscy uprawnieni makerzy zostaną następnie uszeregowani według ich całkowitego wolumenu handlowego na Binance P2P w okresie promocji. 50 najlepszych makerów może cieszyć się 100% rabatem na opłaty maker, ograniczonym do 200 BUSD w voucherze cashback na użytkownika.
Po Więcej Informacji:
Zasady i Warunki:
 • Użytkownicy muszą kliknąć [Dołącz teraz] na stronie aktywności i ukończyć weryfikację konta, aby kwalifikować się do otrzymania nagród.
 • Zasady i Warunki Binance dotyczące Promocji Nagród mają zastosowanie do tej promocji.
 • Te promocje są dostępne dla wszystkich walut fiat obsługiwanych na platformie Binance P2P.
 • Promocje A i B nie dotyczą makerów. Promocja C dotyczy wyłącznie makerów, którzy tworzą i publikują nowe ogłoszenia w okresie promocji, oraz nie jest dostępna dla sprzedawców P2P.
 • Maker: Kiedy umieszczasz zlecenie, które trafia do księgi zleceń na p2p.binance.com, wszelkie kolejne transakcje pochodzące z tego zlecenia będą typu „maker”. Zlecenia te zwiększają płynność księgi zleceń, pomagając „tworzyć rynek” i dlatego są nazywane „makerami” wszelkich kolejnych transakcji.
 • Binance wykorzysta kurs wymiany waluty lokalnej na USD do obliczenia wymaganego wolumenu zakupu przez użytkownika w Promocji B, jak również wymaganego wolumenu handlowego w Promocji C.
 • Dystrybucja Nagród:
  • Binance P2P skontaktuje się z użytkownikami, którzy są uprawnieni do otrzymania przedmiotów Binance Swag za pośrednictwem e-maila w celu dostarczenia tych przedmiotów w ciągu pięciu tygodni po zakończeniu promocji. Uprawnieni użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia wyznaczonego formularza w ciągu tygodnia po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej od zespołu Binance P2P. Jeśli zwycięzcy nie odpowiedzą, nagroda przepadnie.
  • Nagrody w postaci Kart Podarunkowych zostaną rozdane w formie Kart Podarunkowych z okazji 3 Rocznicy P2P w ciągu trzech tygodni po zakończeniu promocji. Nagrody zostaną wysłane e-mailem z unikalnym kodem realizacji Karty Podarunkowej Binance na adres e-mail powiązany z Binance UID użytkownika.
  • Użytkownicy mogą odebrać swoje Karty Podarunkowe w Aplikacji Binance lub na stronie internetowej. Aby zrealizować nagrody w postaci Karty Podarunkowej w Aplikacji Binance, odwiedź stronę główną > Profil > Karta Podarunkowa. Upewnij się, że Twoja Aplikacja jest zaktualizowana do wersji iOS 2.32.0 lub Android 1.43.0 lub nowszej. Użytkownicy, którzy nie posiadają adresu e-mail związanego z UID, nie otrzymają nagród. Dowiedz się, jak korzystać z Karty Podarunkowej.
  • Wszystkie rozdane Karty Podarunkowe tracą ważność w ciągu dwóch tygodni od daty dystrybucji. Zwycięzcy powinni odebrać swoje Karty Podarunkowe przed upływem terminu ważności.
  • W przypadku Promocji C rabaty za transakcje maker w okresie promocji są ograniczone do 200 BUSD dla każdego kwalifikującego się makera i będą miały formę voucherów cashback w BUSD.
  • Nagrody w postaci voucherów tokenowych zostaną rozdane w ciągu tygodnia po zakończeniu promocji. Będziesz mógł(-ogła) się zalogować i zrealizować voucher poprzez Konto > Centrum Nagród.
  • Wszystkie rozdane vouchery tracą ważność w ciągu dwóch tygodni od daty dystrybucji. Kwalifikujący się użytkownicy, powinni odebrać swoje vouchery przed upływem terminu ważności.
 • Wolumen obrotu subkont nie zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym podsumowaniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji, które zostaną uznane za nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wahania te mogą mieć wpływ na wartość aktywów cyfrowych kupowanych lub sprzedawanych przez Ciebie na platformie Binance P2P, która może być niższa lub wyższa w momencie i po zakończeniu transakcji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez użytkownika. Poprzez użycie Platformy Binance P2P zapewnia handel aktywami cyfrowymi bezpośrednio z innymi użytkownikami. Binance ułatwia transakcje poprzez uwolnienie aktywów cyfrowych po potwierdzeniu przez obie strony wymiany waluty fiat w trybie offline. Kwota transakcji, cena i warunki każdego ogłoszenia są ustalane przez użytkownika publikującego ogłoszenie. Wszystkie płatności są ostateczne po zakończeniu transakcji, chyba że prawo wymaga inaczej. Binance nie ma prawa ani obowiązku rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z dokonanej płatności. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w związku z dokonaną płatnością. Nie jest to porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.