Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Nowe Oferty Kryptowalut
Binance Options Uruchomi Opcje Tygodniowe XRPUSDT

Binance Options Uruchomi Opcje Tygodniowe XRPUSDT

2023-03-22 14:14
* Aktualizacja: To ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 18.05.2023, aby odzwierciedlić, że Binance uruchomi Opcje Tygodniowe XRPUSDT o 08:00 (UTC) 19.05.2023. Notowanie zostało wcześniej przełożone do odwołania.
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Options uruchomi Opcje Tygodniowe XRPUSDT o 08:00 (UTC) 19.05.2023.
Uwaga: 
  • Opcje Tygodniowe XRPUSDT to kontrakty Opcyjne w stylu europejskim. 
  • Nowe kontrakty na Opcje Tygodniowe XRPUSDT będą notowane w każdy czwartek o godzinie 08:00 (UTC).
  • Więcej informacji na temat specyfikacji kontraktów, można znaleźć na stronie Specyfikacje kontraktów  Binance Options.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
22.03.2023
Znajdź nas na 
Uwaga: To ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 18.05.2023, aby odzwierciedlić, że Binance uruchomi Opcje Tygodniowe XRPUSDT o 08:00 (UTC) 19.05.2023. Zostało on wcześniej zaktualizowane w dniu 22.03.2023, aby opóźnić uruchomienie Opcji Tygodniowych XRPUSDT do odwołania.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności handel Opcjami jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu, należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby, skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.