Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Nowe Oferty Kryptowalut
Binance Options Uruchomi Opcje Kwartalne BTCUSDT i ETHUSDT

Binance Options Uruchomi Opcje Kwartalne BTCUSDT i ETHUSDT

2023-03-16 16:20
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Options uruchomi Opcje Kwartalne BTCUSDT i ETHUSDT o 08:00 (UTC) 16.03.2023, z datą wygaśnięcia 30.06.2023.  
Pamiętaj: 
  • Opcje Kwartalne BTCUSDT i ETHUSDT są kontraktami opcyjnymi w stylu Europejskim.
  • Nowe kontrakty Opcji Kwartalnych BTCUSDT i ETHUSDT będą notowane w ostatni czwartek każdego kwartału. 
  • Zwracamy uwagę, że nie będzie nowych notowań Opcji Kwartalnych, jeśli data wygaśnięcia nowego notowania, pokrywa się z datą wygaśnięcia istniejącego kontraktu Opcji Miesięcznych. Zamiast tego, istniejący kontrakt Opcji Miesięcznych będzie traktowany jako wygasający kwartalny. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Specyfikacje Kontraktów Binance Options
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
15.03.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót Opcjami jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.