Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Nowe Oferty Kryptowalut
Binance Opcje Wystawią Dodatkowe Opcje Miesięczne BTCUSDT

Binance Opcje Wystawią Dodatkowe Opcje Miesięczne BTCUSDT

2023-03-07 13:08
Drodzy Użytkownicy Binance,
Po uruchomieniu Opcji Miesięcznych BTCUSDT w listopadzie 2022 roku, Binance Options wystawią jedne dodatkowe Opcje Miesięczne BTCUSDT z datą wygaśnięcia 26.05.2023 (UTC) o 08:00 (UTC) 09.03.2023.
Pamiętaj: 
  • Opcje Miesięczne BTCUSDT to kontrakty opcyjne w stylu europejskim.
  • Binance Options wystawią jedne dodatkowe Opcje Miesięczne o 08:00 (UTC) w dniu 09.03.2023, która wygasa 26.05.2023 (UTC).
  • Nowe kontrakty na opcje BTCUSDT o miesięcznym terminie wygaśnięcia, będą notowane w ostatni czwartek każdego miesiąca.
  • Należy pamiętać, że nie będzie nowego notowania Opcji Miesięcznych BTCUSDT, jeśli data wygaśnięcia nowego notowania zbiega się z datą wygaśnięcia istniejącego kontraktu na Opcje Kwartalne BTCUSDT. Zamiast tego, istniejący kontrakt na Opcje Kwartalne BTCUSDT będzie traktowany jako kontrakt z miesięcznym terminem wygaśnięcia. W przypadku uruchomienia kontraktów na Opcje Kwartalne BTCUSDT, zostanie wydane oddzielne ogłoszenie.
  • Więcej informacji znajdziesz w Specyfikacji Kontraktów Opcji Binance.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto). Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
    W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
07.03.2023
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót Opcjami jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.