Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance NFT uruchamia Program VIP NFT

Binance NFT uruchamia Program VIP NFT

2023-05-30 14:51

Drodzy Użytkownicy Binance,

Binance NFT z przyjemnością ogłasza nadchodzące uruchomienie Programu VIP NFT o 05:00 (UTC) 01.06.2023, który rozszerza dodatkowe przywileje na wszystkich kwalifikujących się użytkowników NFT.

Program składa się z dwóch podprogramów: Programu VIP dla Traderów NFT i Programu VIP dla Posiadaczy NFT. W ramach Programu VIP dla Traderów NFT, traderzy NFT mogą automatycznie kwalifikować się do podwyższenia poziomu VIP dla traderów NFT, poprzez spełnienie wymogów 30-dniowego wolumenu sprzedaży NFT i 30-dniowego wolumenu handlowego NFT. Alternatywnie, posiadacze NFT mogą automatycznie kwalifikować się do podwyższenia poziomu VIP posiadaczy NFT, poprzez spełnienie wymogu dziennej średniej wartości posiadanych aktywów NFT w ciągu ostatnich 30 dni, w Programie VIP dla Posiadaczy NFT. 

VIP-y NFT, będą mogły cieszyć się niższymi opłatami handlowymi na Binance NFT Marketplace, jak również aktualizacjami poziomu VIP na Binance do VIP 4, w zależności od ich poziomu VIP NFT. Pozwoli to większej liczbie użytkowników na dostęp do przywilejów, które są dostępne tylko dla VIP-ów Binance, takich jak obniżone opłaty transakcyjne Spot i Futures, usługi obsługi kluczowych kont i ekskluzywne zaproszenia na wydarzenia Binance.

Uwaga: Tylko uprawnione kolekcje NFT będą zaliczane do wymagań programu VIP NFT. Proszę przejść do strony opłat, aby poznać pełną listę uprawnionych kolekcji NFT.

Wymagania dotyczące Programu VIP dla Traderów NFT:


Poziom VIP NFT

Wymagania kwalifikacyjne dla Traderów VIP NFT

Korzyści VIP dla Traderów NFT

30-dniowy wolumen sprzedaży NFT (równowartość w USDT)

I/Lub

30- dniowy wolumen handlowy NFT (równowartość w USDT)

Opłaty handlowe na

Binance NFT Marketplace

VIP 1

≥ 10 000

oraz

≥ 20 000

0,90%

VIP 1

VIP 2

≥ 50 000

oraz

≥ 100 000

0,80%

VIP 2

VIP 3

≥ 100 000

oraz

≥ 200,000

0,70%

VIP 3

VIP 4

≥ 180 000

oraz

≥ 360 000

0,60%

VIP 4

VIP 5

≥ 270 000

oraz

≥ 540 000

0,50%

VIP 6

≥ 360 000

oraz

≥ 720 000

0,40%

VIP 7

≥ 450 000 

oraz

≥ 900 000

0,30%

VIP 8

≥ 540 000 

oraz

≥ 1 080 000

0,20%

VIP 9

≥ 630 000

oraz

≥ 1 260 000

0,10%

Wymagania Programu VIP dla Posiadaczy NFT: 


Poziom VIP NFT 

Wymagania kwalifikacyjne VIP dla posiadaczy NFT

Korzyści VIP dla posiadaczy NFT

Średnia dzienna wartość posiadanych aktywów NFT, w ciągu ostatnich 30 dni (równowartość w USDT)

Opłaty handlowe na

Binance NFT Marketplace

VIP 1

≥ 100 000

0,90%

VIP 1

VIP 2

≥ 250 000

0,80%

VIP 2

VIP 3

≥ 500 000 

0,70%

VIP 3

VIP 4

≥ 1 000 000 

0,60%

VIP 4

Uwagi: 

 • Użytkownicy, którzy spełniają wymagania odpowiedniego podprogramu , zostaną automatycznie podniesieni do odpowiedniego poziomu VIP NFT o 05:00 (UTC) codziennie. Nie ma potrzeby, aby użytkownicy ubiegali się o udział w programie.

 • Użytkownicy mogą przejść do swojego profilu Binance NFT, aby sprawdzić swój aktualny poziom VIP NFT. Jeśli użytkownik kwalifikuje się do więcej niż jednego podprogramu VIP NFT, zastosowanie ma najwyższy poziom VIP NFT. 

 • Wszyscy VIP-y NFT otrzymają również aktualizacje poziomu VIP na Binance do VIP 4, w oparciu o ich ostatni, dzienny poziom VIP NFT o 05:00 (UTC), zgodnie z powyższymi tabelami. Ponadto, istniejący użytkownicy Binance poziomu VIP 1-9, będą mogli cieszyć się niższymi opłatami handlowymi na Binance NFT Marketplace, ponieważ zostaną automatycznie dopasowani do poziomów VIP 1-9 NFT w Programie VIP NFT. 

  • Na przykład, użytkownicy Binance poziomu VIP 9 i VIP 9 NFT, będą obciążani tymi samymi zniżkowymi opłatami, podczas dokonywania transakcji na Binance NFT Marketplace. To samo dotyczy użytkowników Binance poziomu VIP 8 i VIP 8 NFT itd.

 • Program VIP dla Traderów NFT

  • Tylko transakcje kupna i/lub sprzedaży na kwalifikujących się kolekcjach NFT , będą wliczane do wymogów 30-dniowego wolumenu sprzedaży NFT i 30-dniowego wolumenu handlowego NFT w Programie VIP dla Traderów NFT, w stosownych przypadkach. Przejdź do strony opłat, aby poznać pełną listę kwalifikujących się kolekcji NFT.

  • 30-Dniowy wolumen sprzedaży NFT, odnosi się do równowartości w USDT wszystkich kwalifikowanych sprzedaży NFT, dokonanych przez użytkownika na Binance NFT Marketplace, w ciągu ostatnich 30 dni.

  • 30-Dniowy wolumen handlowy NFT, odnosi się do równowartości w USDT wszystkich kwalifikowanych zakupów i sprzedaży NFT, dokonanych przez użytkownika na Binance NFT Marketplace, w ciągu ostatnich 30 dni. 

  • Binance użyje kursu wymiany USDT w czasie rzeczywistym, gdy zlecenia kupna/sprzedaży NFT zostaną zrealizowane, w codziennych obliczeniach 30-dniowego wolumenu sprzedaży NFT i 30-dniowego wolumenu handlowego NFT.

 • Program VIP dla Posiadaczy NFT

  • Tylko aktywa NFT z kwalifikujących się kolekcji NFT, będą wliczane do wymogu dziennej średniej wartości posiadanych aktywów NFT w ciągu ostatnich 30 dni, w Programie VIP dla Posiadaczy NFT. Pełna lista kwalifikujących się kolekcji NFT znajduje się na stronie opłat.

  • Binance codziennie wykona snapshota wszystkich kwalifikowanych aktywów NFT na kontach użytkowników, o 01:00 (UTC). Korzystając z cen minimalnych NFT wszystkich kwalifikujących się kolekcji NFT o 01:00 (UTC), Binance obliczy następnie dzienną kwalifikującą się wartość posiadanych aktywów NFT użytkowników oraz dzienną średnią wartość posiadanych aktywów NFT w ciągu ostatnich 30 dni, zgodnie z poniższymi wzorami.

   • Dzienna kwalifikująca się wartość posiadanych aktywów NFT = [(liczba NFT z kwalifikującej się kolekcji NFT 1 x cena minimalna kwalifikującej się kolekcji NFT 1 o 01:00 UTC) + ... (liczba NFT z kwalifikującej się kolekcji NFT N x cena minimalna kwalifikującej się kolekcji NFT N o 01:00 UTC)].

   • Średnia dzienna wartość posiadanych aktywów NFT w ciągu ostatnich 30 dni = suma dziennej kwalifikującej się wartości posiadanych aktywów NFT użytkowników, w ciągu ostatnich 30 dni / 30 (dni)

Dowiedz Się Więcej o Binance NFT Marketplace:

Regulamin:

 • Użytkownicy są zobowiązani do ukończenia weryfikacji tożsamości, aby wziąć udział w Programie VIP NFT. 

 • Wszystkie kwoty posiadanych aktywów NFT, wolumeny handlowe NFT i wskaźniki związane z Programem VIP NFT są mierzone przez Binance, według własnego uznania. Binance zastrzega sobie prawo do przeglądu i ostatecznego zatwierdzenia korekt poziomów, zgodnie z wewnętrznymi wymogami.

 • Prawidłowy wolumen obrotu obejmuje zarówno kupno, jak i sprzedaż, z wyłączeniem wash trade'u.

 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji użytkowników z programu, jeśli konto jest zaangażowane w jakiekolwiek nieuczciwe lub oszukańcze zachowanie (np. wash trading, nielegalnie masowo rejestrowane konta, self dealing lub manipulacje rynkowe).

 • Więcej informacji na temat struktury opłat za inne produkty i usługi, można znaleźć na stronie Struktura Opłat VIP.

 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Programu lub zasad Programu, według własnego uznania.

 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca. 

Dziękujemy za wsparcie!

Zespół Binance

29.05.2023

Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance (iOS/Android)

Znajdź nas na 

Śledź Binance NFT na 

Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Wartość Twojego NFT może spaść lub wzrosnąć. NFT podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu. Binance nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację tożsamości, legalności lub autentyczności jakichkolwiek NFT. NFT nie są regulowane w większości krajów, jednak upewnij się, że masz pozwolenie na dostęp do naszego Binance NFT Marketplace w zależności od okoliczności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Regulamin Binance NFT, nasze Warunki Użytkowania oraz Ostrzeżenie o Ryzyku.