Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Binance Margin uruchamia promocję dla wybranych kryptowalut: Oprocentowanie już od 1%!

Binance Margin uruchamia promocję dla wybranych kryptowalut: Oprocentowanie już od 1%!

2023-06-09 07:27
Drodzy Użytkownicy Binance,
Aby podziękować naszym użytkownikom za ich ciągłe wsparcie, Binance Margin z przyjemnością uruchamia nową promocję dla wybranych kryptowalut o 06:00 (UTC) 09.06.2023.
W okresie promocji, wszyscy użytkownicy regularni i poziomu VIP, będą mogli cieszyć się stałymi i obniżonymi rocznymi stopami procentowymi, które są na poziomie 1%, przy pożyczaniu jakiejkolwiek z wymienionych kryptowalut na Binance Margin, jak pokazano w poniższej tabeli. 
Należy pamiętać, że stałe promocyjne stopy procentowe, powrócą do zmiennych stóp procentowych, po zakończeniu okresu promocji. Więcej informacji na temat zmiennego systemu oprocentowania Binance Margin, można znaleźć na stronie FAQ.
Okres promocji: 06:00 (UTC) 09.06.2023 - 06:00 (UTC) 23.06.2023
Stopy procentowe pożyczek, dla wybranych kryptowalut na Binance Margin:
Wybrane kryptowaluty
Standardowa roczna stopa procentowa*
Promocyjna roczna stopa procentowa 
BTC
1,91%
1% 
ETH
2,27%
1%
AGIX
7,28%
1%
FET
7,28%
1%
LINK
6,89%
1%
ARB
5%
1%
SAND
7,82%
1%
SOL
6,63%
1%
LTC
6,89%
1,5%
MATIC
6,04%
2%
FIL
10,95%
2,5%
NEO
13,69%
2,5%
XRP
10,50%
2,5%
* Uwaga: Standardowa roczna stopa procentowa dla powyższych kryptowalut, jest obliczana na 07.06.2023 na podstawie dziennej średniej odpowiednich rocznych stóp procentowych z ostatnich 30 dni, na tej stronie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Historia oprocentowania margin.
Przewodniki i powiązane informacje:
Regulamin:
  • Prosimy o zapoznanie się z Danymi Margin w celu zapoznania się z listą najbardziej aktualnych aktywów marginowanych oraz dalszych informacji na temat konkretnych limitów, współczynnika zabezpieczenia i stawek.
  • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego uznania, do określenia i/lub zmiany czy modyfikacji niniejszego regulaminu bez uprzedniego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia niniejszej Promocji, warunków i kryteriów związanych z kwalifikacją, oraz terminu wykonania wszelkich czynności, a wszyscy Uczestnicy będą związani tymi zmianami.
  • Dodatkowy regulamin promocji jest dostępny tutaj.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
08.06.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku użytkowania Margin. Handel margin niesie ze sobą znaczne ryzyko i zwielokrotnia zarówno straty, jak i zyski. Wcześniejsze wyniki nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Całość Twojego margin może zostać zlikwidowana w przypadku niekorzystnych zmian cen. Ta informacja nie powinna być traktowana jako doradztwo finansowe lub inwestycyjne. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak się chronić, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.