Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Margin i powiadomienie o aktualizacji systemu Binance Earn (13.06.2023)

Binance Margin i powiadomienie o aktualizacji systemu Binance Earn (13.06.2023)

2023-06-09 14:32
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance przeprowadzi zaplanowane aktualizacje systemu dla Binance Margin i wybranych produktów Binance Earn od 06:00 (UTC) 13.06.2023 do 07:00 (UTC) 13.06.2023
Następujące usługi zostaną zawieszone podczas aktualizacji: 
 • Wszystkie usługi związane z margin, w tym między innymi transakcje, pożyczki, spłaty i transfer środków pomiędzy portfelami Margin a innymi portfelami.
 • Subskrypcje i wykupy Produktów Elastycznych Simple Earn i BNB Vault. 
 • Tworzenie nowego planu Auto-Inwestycji i zakupy krypto, za pośrednictwem Auto-Inwestycji z aktywami z Produktów Elastycznych Simple Earn.
 • Transakcje Binance Pay, korzystając z sald Produktów Elastycznych Simple Earn.
 • Konwersja DOT na BDOT i funkcje realizacji nagród w aukcji DOT Slot.
Ponadto, mechanizmy likwidacji dla Binance Margin , Programu Portfolio Margin Klasycznego i Programu Portfolio Margin, zostaną zawieszone od 06:00 (UTC) 13.06.2023 do 07:15 (UTC) 13.06.2023
Aby uniknąć potencjalnej likwidacji, po wznowieniu mechanizmów likwidacji z powodu wahań cen w tym okresie, użytkownikom zdecydowanie zaleca się ponowną ocenę sald zabezpieczeń i pozycji margin, przed planowaną aktualizacją.
Pamiętaj:
 • Otwarte zlecenia na Margin nie będą zaangażowane podczas aktualizacji systemu i mogą zostać zrealizowane, jeśli spełnione zostaną odpowiednie warunki. Podczas aktualizacji systemu nie będą naliczane żadne odsetki od otwartych pozycji Margin. 
 • Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, iż utrzymują wystarczające zabezpieczenie dla otwartych pozycji Margin. Binance nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy pozycje użytkownika zostaną zlikwidowane z powodu niewystarczającego zabezpieczenia. 
 • Wszystkie kryptowaluty zakupione za pośrednictwem planów Auto-Inwestycji podczas aktualizacji systemu, zostaną bezpośrednio przekazane do Portfeli Spot użytkowników, zamiast do Produktów Elastycznych Simple Earn. 
 • Podczas aktualizacji systemu użytkownicy, którzy wcześniej włączyli funkcję [Użyj salda elastycznego Simple Earn] dla subskrypcji Auto-Inwestycji, będą mogli nadal kupować kryptowaluty za pośrednictwem swoich planów Auto-Inwestycji, używając zamiast tego salda portfela Spot.
 • Czas trwania aktualizacji systemu jest oparty na naszych najlepszych szacunkach i może się zmienić. Wszystkie funkcje, których to dotyczy, zostaną po zakończeniu aktualizacji systemu wznowione. Nie będzie żadnych dalszych ogłoszeń.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Przepraszamy za wszelkie spowodowane utrudnienia.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
09.06.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z korzystania z Margin. Handel Margin wiąże się ze znacznym ryzykiem i zwiększa zarówno straty, jak i zyski. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Całe Twoje saldo margin może zostać zlikwidowane, w przypadku niekorzystnych zmian cen. APR to szacunkowa wartość nagród, które zarobisz w kryptowalutach w wybranych ramach czasowych. Nie wyświetla rzeczywistych ani przewidywanych zwrotów/zysków w żadnej walucie fiat. APR jest dostosowywany codziennie, a szacowane nagrody mogą różnić się od faktycznie wygenerowanych. Informacje te nie powinny być traktowane jako porady finansowe lub inwestycyjne. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak się chronić, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.