Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance kończy integrację Tether (USDT) w sieciach Arbitrum One i Optimism, otwiera depozyty

Binance kończy integrację Tether (USDT) w sieciach Arbitrum One i Optimism, otwiera depozyty

2023-06-05 09:10
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance zakończyło integrację Tether (USDT) w sieciach Arbitrum One i Optimism. Depozyty dla Tether (USDT) są teraz otwarte w obu sieciach. Binance otworzy wypłaty dla Tether (USDT) w sieciach Arbitrum One i Optimism, gdy tylko pojawi się wystarczająca liczba depozytów i nie będzie powiadamiać użytkowników o tym w kolejnym komunikacie.
Swoje przypisane adresy depozytowe Tether (USDT) w sieciach Arbitrum One i Optimism, prosimy znaleźć na stronie Wpłać Krypto tutaj. Użytkownicy mogą znaleźć adresy smart kontraktów Tether (USDT) w sieciach Arbitrum One i Optimism .
Pamiętaj: 
  • Binance obsługuje Tether (USDT) jako aktywa pomostowe w sieciach Arbitrum One i Optimism. 
  • Pomostowy smart kontrakt dla Tether (USDT) w sieci Optimism, jest zarządzany przez Fundację Optimism. Nie jest on emitowany przez Tether i nie można go wymienić za pomocą Tether.
  • Pomostowy smart kontrakt Tether (USDT) w sieci Arbitrum One, jest kontrolowany przez multisig Tether. Tether (USDT) w sieci Arbitrum One jest tokenem pomostowym. Nie jest on emitowany przez Tether i nie można go wymienić za pomocą Tether.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
02.06.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś(-aś) inwestować tylko w produkty, które są Ci znane i w których ryzyko rozumiesz. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym, przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.