Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance kończy integrację Ooki Protocol(OOKI) w sieci Polygon, otwiera wpłaty i wypłaty

Binance kończy integrację Ooki Protocol(OOKI) w sieci Polygon, otwiera wpłaty i wypłaty

2023-05-29 11:26
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance zakończyło integrację Ooki Protocol (OOKI) w sieci Polygon. Wpłaty i wypłaty dla Ooki Protocol (OOKI) są teraz otwarte w sieci Polygon.
Przypisany adres depozytowy Ooki Protocol (OOKI) w sieci Polygon można znaleźć na stronie Wpłać Krypto tutaj. Adres smart kontraktu Ooki Protocol (OOKI) w sieci Polygon, można znaleźć tutaj.
Uwagi: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami przetłumaczonymi a oryginalną wersją angielską, wersja angielska jest rozstrzygająca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
29.05.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś(-aś) inwestować tylko w produkty, które znasz i w przypadku których rozumiesz ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.