Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance kończy dwie promocje: Majowy konkurs handlowy i Aktywność WOTD dotyczącą podstaw Bitcoina

Binance kończy dwie promocje: Majowy konkurs handlowy i Aktywność WOTD dotyczącą podstaw Bitcoina

2023-06-05 09:10
Drodzy Użytkownicy Binance,
Zakończyliśmy następujące promocje:
  • Majowy konkurs handlowy
  • Aktywność WOTD dotycząca podstaw Bitcoina
Dla nagród w postaci vouchera tokenowego i vouchera rabatowego na opłatę handlową za Majowy konkurs handlowy i Aktywność WOTD, dotyczącą podstaw Bitcoina, użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować swoje vouchery nagród, za pośrednictwem Profilu > Centrum Aktywności. Okres ważności voucherów wynosi 14 dni 42 od dnia dystrybucji. 
Oryginalne linki promocyjne:
Uwaga:W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami przetłumaczonymi a oryginalną wersją angielską, wersja angielska jest rozstrzygająca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
02.06.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są obarczone wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które możesz ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Inwestuj tylko w produkty, które znasz i tylko jeżeli rozumiesz związane z tym ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.