Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Futures zaprzestanie obsługi SOL w trybie Multi-Assets

Binance Futures zaprzestanie obsługi SOL w trybie Multi-Assets

2023-05-29 07:20
Uwaga: Ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 12.06.2023, aby odzwierciedlić, że Binance Futures przesunie w czasie zaprzestanie obsługi dla SOL w trybie Multi-Assets do odwołania
Drodzy Użytkownicy Binance,
Począwszy od 10:00 (UTC) 15.06.2023, Binance Futures zaprzestanie obsługi SOL jako aktywa margin w trybie Multi-Assets. Limit transferu dla SOL, został wcześniej zaktualizowany do zera w trybie Multi-Assets o 08:00 (UTC) 20.03.2023.
Aby utrzymać poziomy margin i uniknąć jakiejkolwiek potencjalnej likwidacji, użytkownikom, którzy posiadają SOL jako zabezpieczenie na swoich kontach USDⓈ-M Futures, zaleca się dodanie większej ilości marginu na kontach, przed 10:00 (UTC) 15.06.2023
Ponadto, użytkownicy powinni przenieść swoje aktywa SOL z konta USDⓈ-M Futures, przed 10:00 (UTC) 15.06.2023, ponieważ Binance Futures automatycznie przeniesie aktywa SOL do portfeli Spot użytkowników, po 10:00 (UTC) 20.06.2023
Po Więcej Informacji:
Uwaga:W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami przetłumaczonymi a oryginalną wersją angielską, wersja angielska jest rozstrzygająca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
26.05.2023
Znajdź nas na 
Uwaga: Ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 12.06.2023, aby odzwierciedlić, że Binance Futures przesunie w czasie zaprzestanie obsługi dla SOL w trybie Multi-Assets do odwołania. Zostało ono wcześniej zaktualizowane w dniu 01.06.2023, aby wyjaśnić, że Binance Futures zaprzestanie obsługi SOL w trybie Multi-Assets począwszy od 10:00 (UTC) 15.06.2023 zamiast 10:00 (UTC) 05.06.2023 i zaktualizować wszystkie istotne daty w ogłoszeniu. 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.