Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Futures zaktualizuje dźwignię finansową, poziomy margin, częstotliwość rozliczania stopy finansowania i ograniczony mnożnik stopy finansowania kontraktu perpetual USDⓈ-M MTLUSDT (07.06.2023)

Binance Futures zaktualizuje dźwignię finansową, poziomy margin, częstotliwość rozliczania stopy finansowania i ograniczony mnożnik stopy finansowania kontraktu perpetual USDⓈ-M MTLUSDT (07.06.2023)

2023-06-08 13:07
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures dostosuje dźwignię finansową i poziomy margin kontraktu perpetual USDⓈ-M MTLUSDT o 14:30 (UTC) 07.06.2023, zgodnie z poniższą tabelą.
Ponadto, Binance zwiększy częstotliwość rozliczania stopy finansowania kontraktu perpetual USDⓈ-M MTLUSDT o 16:00 (UTC) 07.06.2023.
Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed aktualizacją. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie pozycji i dźwigni finansowej przed korektą, w celu uniknięcia potencjalnej likwidacji. 
Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin:
  • MTLUSDT (kontrakt perpetual USDⓈ-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja Przed Zmianą (Wartość Nominalna w USDT)
Stawka marginu utrzymania przed zmianą
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja Po Zamknięciu (Wartość Nominalna w USDT)
Stawka marginu utrzymania po zmianie
11 - 15x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,00%
9 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
9 - 10x
0 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 600 000
5,00%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 600 000
5,00%
5x
600 000 < Pozycja ≤ 1 600 000
10,00%
5x
600 000 < Pozycja ≤ 1 600 000
10,00%
3 - 4x
1 600 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
12,50%
3 - 4x
1 600 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
12,50%
2x
2 000 000 < Pozycja ≤ 4 000 000
25,00%
2x
2 000 000 < Pozycja ≤ 4 000 000
25,00%
1x
4 000 000 < Pozycja ≤ 6 000 000
50,00%
1x
4 000 000 < Pozycja ≤ 6 000 000
50,00%
Zaktualizowana częstotliwość rozliczania stopy finansowania kontraktów perpetual USDⓈ-M MTLUSDT:
Czas
Maksymalna stopa finansowania kontraktu perpetual Futures MTLUSDT
16:00 (UTC) 07.06.2023
+2,50% / -2,50%
20:00 (UTC) 07.06.2023
+2,50% / -2,50%
00:00 (UTC) 08.06.2023
+2,50% / -2,50%
04:00 (UTC) 08.06.2023
+2,50% / -2,50%
08:00 (UTC) 08.06.2023
+2,50% / -2,50%
12:00 (UTC) 08.06.2023
+2,50% / -2,50%
+2,50% / -2,50%

Uwaga
  • Mnożnik ograniczonej stopy finansowania dla kontraktów perpetual USDⓈ-M MTLUSDT, został  podniesiony z 0,75 do 1.
  • Ograniczona stopa finansowania = clamp (stopa finansowania, -1 * współczynnik marginu utrzymania, 1 * współczynnik marginu utrzymania). Aby uzyskać więcej informacji na temat stopy finansowania, zapoznaj się z Wprowadzeniem do stawek finansowania Binance Futures.
  • Należy zauważyć, że zmiana marginu utrzymania będzie miała bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Dotyczy to użytkowników, którzy posiadają istniejące pozycje w ramach kontraktu perpetual USDⓈ-M MTLUSDT. Aby uniknąć likwidacji (tj. wskaźnik margin osiąga 100%), dodaj więcej marginu do swojego konta USDⓈ-M Futures lub zmniejsz swoje pozycje. Zaleca się utrzymywanie wskaźnika margin poniżej 80%.
  • W celu ochrony użytkowników i zapobiegania potencjalnemu ryzyku w wyjątkowo zmiennych warunkach rynkowych, Binance Futures może podjąć dodatkowe środki ochronne w stosunku do kontraktu perpetual USDⓈ-M MTLUSDT bez dalszych zapowiedzi, w tym, ale nie tylko, dostosowanie maksymalnej wartości dźwigni, wartości pozycji oraz marginu utrzymania na każdym poziomie margin, aktualizacji stawek finansowania takich jak stopa procentowa, premia i ograniczona stopa finansowania, zmiany składników indeksu cenowego, oraz wykorzystania mechanizmu Ochrony Ceny Ostatniej do aktualizacji Ceny Mark.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Aby uzyskać więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
07.06.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.