Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Wycofanie
Binance Futures Usunie z Giełdy i Zaktualizuje Poziomy Dźwigni Finansowej Oraz Margin Kontraktu CVCUSDT Perpetual Futures

Binance Futures Usunie z Giełdy i Zaktualizuje Poziomy Dźwigni Finansowej Oraz Margin Kontraktu CVCUSDT Perpetual Futures

2022-11-28 13:29
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures przeprowadzi automatyczne rozliczenie Kontraktu CVCUSDT Perpetual Futures o 09:00 (UTC) 29.11.2022 i usunie kontrakt z giełdy po zakończeniu rozliczenia.
Ponadto, Binance Futures dostosuje poziomy dźwigni finansowej i margin Kontraktu CVCUSDT Perpetual Futures o 09:00 (UTC) 28.11.2022, jak pokazano w poniższej tabeli. Wpłynie to na istniejące pozycje otwarte przed aktualizacją. Zaleca się dostosowanie pozycji i dźwigni finansowej przed korektą w celu uniknięcia potencjalnej likwidacji.
Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin:
  • CVCUSDT (Perpetual Kontrakt USDⓈ-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
1,00%
Nie dotyczy
9 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
9 - 10x
0 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
50,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
50,00%
Pamiętaj: 
  • Użytkownikom zaleca się zamknięcie wszelkich otwartych pozycji przed czasem wycofania z obrotu, aby uniknąć automatycznego rozliczenia.
  • Należy zauważyć, że zmiana margin będzie miała bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Dotyczy to użytkowników, którzy posiadają istniejące pozycje w ramach Kontraktu USDⓈ-M CVCUSDT Perpetual Futures.Aby uniknąć ryzyka likwidacji (tj. współczynnik margin osiąga 100%), dodaj więcej margin do swojego konta Futures USDⓈ-M lub zmniejsz swoje pozycje. Zaleca się utrzymywanie wskaźnika margin poniżej 80%.
  • Zmiana poziomu utrzymania margin wpłynie na stawkę finansowania Kontraktu CVCUSDT Perpetual Futures. Ograniczona Stawka Finansowania = clamp (Stawka Finansowania, -1 * Wskaźnik Utrzymania Margin , 1 * Wskaźnik Utrzymania Margin). Aby uzyskać więcej informacji na temat stawki finansowania, zapoznaj się z Wprowadzeniem do Stawek Finansowania Binance Futures.
  • W celu ochrony naszych klientów i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom w ekstremalnie niestabilnych warunkach rynkowych, Binance Futures może podjąć dodatkowe środki ochronne w stosunku do kontraktu CVCUSDT Perpetual Futures bez dalszych ogłoszeń, w tym między innymi dostosować maksymalną wartości dźwigni finansowej, wartości pozycji i utrzymania margin na każdym poziomie margin, aktualizować stawki finansowania, takich jak stopa procentowa, premia i ograniczona stopa finansowania, zmienić składniki indeksu cen oraz korzystać z mechanizmu Ochrony Ceny Last celem aktualizacji Ceny Mark.
Po więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
28.11.2022
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.