Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Wycofanie
Binance Futures usunie i zaktualizuje poziomy dźwigni i margin dla kontraktu perpetual USDⓈ-M 1000LUNCBUSD

Binance Futures usunie i zaktualizuje poziomy dźwigni i margin dla kontraktu perpetual USDⓈ-M 1000LUNCBUSD

2023-06-01 12:10
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures zamknie wszystkie pozycje i przeprowadzi automatyczne rozliczenie na kontrakcie perpetual USDⓈ-M 1000LUNCBUSD o 09:00 (UTC) 08.06.2023. Kontrakt zostanie wycofany, po zakończeniu rozliczenia.
Ponadto, Binance Futures dostosuje poziomy dźwigni i margin kontraktu perpetual USDⓈ-M 1000LUNVBUSD o 12:30 (UTC) 01.06.2023, zgodnie z poniższą tabelą. Istniejące pozycje otwarte przed aktualizacją, zostaną zaangażowane. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie pozycji i dźwigni przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji. 
Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin:
  • 1000LUNCBUSD (kontrakt perpetual USDⓈ-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja Przed Zmianą (Wartość Nominalna w BUSD)
Stawka marginu utrzymania przed zmianą
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja Po Zamknięciu (Wartość Nominalna w BUSD)
Stawka marginu utrzymania po zmianie
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,00%
9 - 10x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,00%
9 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
7 - 8x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
6x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 1 500 000
50,00%
Uwaga
  • Użytkownikom zaleca się zamknięcie wszelkich otwartych pozycji przed czasem wycofania z obrotu, aby uniknąć automatycznego rozliczenia.
  • Użytkownicy nie mogą otwierać nowych pozycji dla powyższego kontraktu, począwszy od 08:30 (UTC) 08.06.2023.
  • W celu ochrony użytkowników i zapobiegania potencjalnemu ryzyku w wyjątkowo zmiennych warunkach rynkowych, Binance Futures może podjąć dodatkowe środki ochronne w stosunku do kontraktu perpetual USDⓈ-M 1000LUNCBUSD bez dalszych zapowiedzi, w tym ale nie tylko, dostosowanie maksymalnej wartości dźwigni, wartości pozycji oraz marginu utrzymania na każdym poziomie margin, aktualizacji stawek finansowania takich jak stopa procentowa, premia i ograniczona stopa finansowania, zmiany składników indeksu cenowego oraz wykorzystania mechanizmu Ochrony Ceny Ostatniej, do aktualizacji Ceny Mark.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Aby uzyskać więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
01.06.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.