Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Wycofanie
Binance Futures Usunie i Zaktualizuje Dźwignię i Poziomy Margin dla Kontraktów Perpetual USDⓈ-M AMBBUSD, LEVERBUSD i TLMBUSD

Binance Futures Usunie i Zaktualizuje Dźwignię i Poziomy Margin dla Kontraktów Perpetual USDⓈ-M AMBBUSD, LEVERBUSD i TLMBUSD

2023-03-31 14:39
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures zamknie wszystkie pozycje i przeprowadzi automatyczne rozliczenie Kontraktów Perpetual USDⓈ-M AMBBUSD, LEVERBUSD i TLMBUSD o 09:00 (UTC) 04.04.2023. Kontrakty zostaną wycofane z obrotu po zakończeniu rozliczenia.
Ponadto, Binance Futures dostosuje poziomy dźwigni i margin Kontraktów Perpetual USDⓈ-M LEVERBUSD i TLMBUSD o 10:30 (UTC) 31.03.2023, zgodnie z poniższymi tabelami. Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed aktualizacją. Zaleca się skorygowanie pozycji i dźwigni finansowej przed korektą, w celu uniknięcia potencjalnej likwidacji. 
Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin:
  • LEVERBUSD (Kontrakty Perpetual USDⓈ-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia
Pozycja Przed Zmianą (Wartość Nominalna w BUSD)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia
Pozycja Przed Zmianą (Wartość Nominalna w BUSD)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
8x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2.30%
8x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2.30%
7x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
7x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
6x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
50,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 1 500 000
50,00%
  • TLMBUSD (Kontakty Perpetual USDⓈ-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia
Pozycja Przed Zmianą (Wartość Nominalna w BUSD)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja Po Zamknięciu (Wartość Nominalna w BUSD)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,00%
9 - 10x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,00%
9 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
7 - 8x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
6x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 1 500 000
50,00%
Pamiętaj: 
  • Użytkownikom zaleca się zamknięcie wszelkich otwartych pozycji przed czasem wycofania z obrotu, aby uniknąć automatycznego rozliczenia.
  • Użytkownicy nie mogą otwierać nowych pozycji dla wyżej wymienionych kontraktów, począwszy od 08:30 (UTC) 04.04.2023.
  • W celu ochrony naszych klientów i zapobiegania potencjalnemu ryzyku w wyjątkowo zmiennych warunkach rynkowych, Binance Futures może podjąć dodatkowe środki ochronne w stosunku do Kontraktów Perpetual USDⓈ-M AMBBUSD, LEVERBUSD i TLMBUSD bez dalszych zapowiedzi, w tym m.in. dostosowanie maksymalnej wartości dźwigni, wartości pozycji oraz marginu utrzymania w każdym z poziomów margin, aktualizację stawek finansowania takich jak stopa procentowa, premium i ograniczona stopa finansowania, zmianę składników indeksu cenowego oraz wykorzystanie mechanizmu Ochrony Ostatniej Ceny do aktualizacji Ceny Mark.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Po więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
31.03.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.