Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Nowe Oferty Kryptowalut
Binance Futures Uruchomi Kontrakty Perpetual USDⓈ-M PERP z Dźwignią Do 20X

Binance Futures Uruchomi Kontrakty Perpetual USDⓈ-M PERP z Dźwignią Do 20X

2023-03-03 12:11
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures uruchomi kontrakty perpetual USDⓈ-M PERP o 12:00 (UTC) 06.03.2023 z dźwignią do 20x.
Więcej szczegółów na temat Kontraktów Perpetual PERPUSDT można znaleźć w poniższej tabeli:
Kontrakt Perpetual USDⓈ-M
PERPUSDT
Czas Uruchomienia
12:00 (UTC) 06.03.2023
Aktywo Bazowe
PERP
Aktywo Rozliczeniowe
USDT
Wielkość Tick
0,0001
Ograniczona Stawka Finansowania
Clamp (Stawka Finansowania, -0,75 * Współczynnik Marginu, 0,75 * Współczynnik Marginu)
Maksymalna Dźwignia
20x
Godziny Handlu
24/7
Tryb Multi Assets
Wspierany
Pamiętaj: 
  • W oparciu o ryzyko rynkowe, Binance może od czasu do czasu dostosowywać specyfikacje kontraktów, w tym wielkość tick, maksymalną dźwignię, początkowy margin i/lub wymogi dotyczące marginu.
  • Tryb Multi-Asset pozwala użytkownikom handlować Kontraktami Perpetual PERPUSDT na wielu aktywach margin, z zastrzeżeniem odpowiednich redukcji wartości. Na przykład, gdy aktywowany jest Tryb Multi-Asset, użytkownicy mogą używać BTC jako margin, podczas handlu Kontraktami Perpetual PERPUSDT.
  • Kontrakty Perpetual PERPUSDT podlegają Warunkom Użytkowania Binance oraz Umowie o Świadczenie Usług Binance Futures.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto). Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
    W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
03.03.2023
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.