Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Nowe Oferty Kryptowalut
Binance Futures Uruchomi Kontrakt Perpetual USDⓈ-M ARB z Dźwignią Do 50X

Binance Futures Uruchomi Kontrakt Perpetual USDⓈ-M ARB z Dźwignią Do 50X

2023-03-22 14:13
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures uruchomi kontrakt perpetual USDⓈ-M ARB z maksymalną dźwignią 50x w ciągu około 15 minut po otwarciu handlu spot Arbitrum (ARB) na Binance. Handel spot ARB jest wstępnie ustawiony na otwarcie o 17:00 (UTC) 23.03.2023.
Więcej szczegółów na temat Kontraktu Perpetual ARBUSDT można znaleźć w poniższej tabeli:  
Kontrakt Perpetual USDⓈ-M
ARBUSDT
Czas Uruchomienia 
W ciągu około 15 minut po otwarciu handlu spot ARB na Binance (handel spot ARB wstępnie ustalony na 17:00 UTC 23.03.2023)
Aktywo Bazowe
ARB
Aktywo Rozliczeniowe
USDT
Wielkość Tick
0,0001
Ograniczona Stawka Finansowania
Clamp (Stawka Finansowania, -0,75 * Współczynnik Marginu, 0,75 * Współczynnik Marginu)
Maksymalna Dźwignia
50x
Godziny Handlu
24/7
Tryb Multi Assets
Wspierany
Pamiętaj: 
  • W oparciu o ryzyko rynkowe, Binance może od czasu do czasu dostosowywać specyfikacje kontraktów, w tym wielkość tick, maksymalną dźwignię, początkowy margin i/lub wymogi dotyczące marginu.
  • Tryb Multi-Asset pozwala użytkownikom handlować Kontraktem Perpetual ARBUSDT na wielu aktywach margin, z zastrzeżeniem odpowiednich redukcji wartości. Na przykład, gdy aktywowany jest Tryb Multi-Asset, użytkownicy mogą używać BTC jako margin, podczas handlu Kontraktem Perpetual ARBUSDT. 
  • Kontrakt Perpetual ARBUSDT podlega Warunkom Użytkowania Binance oraz Umowie o Świadczeniu Usług Binance Futures.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
22.03.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe Twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu, należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby, skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.