Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Binance Futures Dodaje Kontrakty USDⓈ-M ICP z Dźwignią do 25X

2022-09-26 12:24
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures uruchomi kontrakty perpetual USDⓈ-M ICP z dźwignią do 25x o 03:00 (UTC) 27.09.2022.
Więcej szczegółów na temat Kontraktów Perpetual ICPUSDT można znaleźć w poniższej tabeli:
Kontrakty Perpetual USDⓈ-M
ICPUSDT
Czas Uruchomienia
02:30 (UTC) 27.09.2022
Aktywo Bazowe
ICP
Aktywo Rozliczeniowe
USDT
Wielkość Tick
0,001
Ograniczona Stawka Finansowania
Clamp (Stawka Finansowania, -0,75 * Współczynnik Marginu, 0,75 * Współczynnik Marginu)
Maksymalna Dźwignia
25x
Godziny Handlu
24/7
Tryb Multi Assets
Wspierany
Pamiętaj: 
  • W oparciu o ryzyko rynkowe, Binance może od czasu do czasu dostosowywać specyfikacje kontraktów, w tym wielkość tick, maksymalną dźwignię, początkowy margin i/lub wymogi dotyczące marginu.
  • Tryb Multi-Asset pozwala użytkownikom handlować Kontraktami Perpetual ICPUSDT na wielu aktywach margin, z zastrzeżeniem odpowiednich redukcji wartości. Na przykład, gdy aktywowany jest Tryb Multi-Asset, użytkownicy mogą używać BUSD jako marginu podczas handlu Kontraktami Perpetual ICPUSDT.
  • Kontrakty Perpetual ICPUSD podlegają Warunkom Korzystania z Binance oraz Umowie o Świadczenie Usług Binance Futures.
  • Symbol starego kontraktu ICPUSDT, który został wcześniej usunięty z giełdy o godzinie 09:00 (UTC) 10.06.2022, został w historii transakcji użytkowników zaktualizowany do ICPUSDT_SETTLED, o ile ma to zastosowanie.
  • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
27.09.2022
Znajdź nas na
Uwaga: To ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane 05.10.2022 w celu wyjaśnienia, że symbol starego kontraktu ICPUSDT, który został wcześniej usunięty z giełdy o godzinie 09:00 (UTC) 10.06.2022, został w historii transakcji użytkowników zaktualizowany do ICPUSDT_SETTLED.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.