Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Futures Będzie Obsługiwać TUSD i USDP w Trybie Multi-Assets (20.03.2023)

Binance Futures Będzie Obsługiwać TUSD i USDP w Trybie Multi-Assets (20.03.2023)

2023-03-17 08:29
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures będzie obsługiwać TUSD i USDP jako aktywa zabezpieczające w Trybie Multi-Assets i zaktualizuje limity transferu dla ADA, DOT i SOL do zera w trybie Multi-Assets, począwszy od 08:00 (UTC) 20.03.2023.  
Pamiętaj:
  • Maksymalne limity transferu dla aktywów margin TUSD i USDP zależą od poziomów VIP użytkowników. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o Multi-Assets.
  • Stopy redukcji dla TUSD i USDP w Auto-Wymianie są ustawione na 1%. 
  • Salda margin TUSD i USDP są obliczane na podstawie indeksów cen TUSD i USDP w czasie rzeczywistym.
  • Aktualizacja nie wpłynie na istniejące zasoby ADA, DOT i SOL w Trybie Multi-Assets. Użytkownicy mogą nadal wykorzystywać te istniejące aktywa jako margin podczas handlu kontraktami futures na USDⓈ-M w Trybie Multi-Assets. 
  • Binance zastrzega sobie prawo do zmiany maksymalnych limitów transferu i stawek redukcji w zależności od warunków rynkowych. 
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Po Więcej Informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
16.03.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.