Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Binance Flexible Loan: Podziel się 5000 $ w voucherach tokenowych BETH, używając BETH jako zabezpieczenia swojej pierwszej Pożyczki Elastycznej

Binance Flexible Loan: Podziel się 5000 $ w voucherach tokenowych BETH, używając BETH jako zabezpieczenia swojej pierwszej Pożyczki Elastycznej

2023-05-29 11:26

To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.

Drodzy Użytkownicy Binance,

Binance Loans ma przyjemność przedstawić promocję dla nowych użytkowników Pożyczki Elastycznej

Okres promocji: 02:00 (UTC) 29.05.2023 do 23:59 (UTC) 11.06.2023

Pierwsze 2000 nowych użytkowników Pożyczki Elastycznej, którzy ukończą wszystkie poniższe zadania, zakwalifikują się do otrzymania 2,50 $ w voucherze tokenowym BETH

 • Potwierdź swój udział w promocji

 • Użyj BETH jako zabezpieczenia, podczas wypełniania swojej pierwszej Pożyczki Elastycznej o równowartości co najmniej 100 USDT, do 23:59 (UTC) 11.06.2023 

 • Utrzymaj swoją pierwszą pozycję Pożyczki Elastycznej o równowartości co najmniej 100 USDT, przez co najmniej pięć pełnych dni po zakończeniu pożyczki

Należy pamiętać, że użytkownicy mogą kontynuować zdobywanie nagród za Staking ETH ze swoim zabezpieczeniem w postaci BETH na Binance Flexible Loan. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tego ogłoszenia .

Dołącz do Promocji Teraz!

Przewodniki i Powiązane Materiały:

Zasady i Warunki:

 • Ta promocja dotyczy wyłącznie nowych użytkowników Pożyczki Elastycznej

 • Aby kwalifikować się do nagród, użytkownicy muszą zarejestrować swój udział tutaj i zrealizować swoje pierwsze zlecenie Pożyczki Elastycznej o równowartości co najmniej 100 USDT dla dowolnego aktywa pożyczkowego, podczas korzystania z BETH jako zabezpieczenia. Przejdź do strony Dane Pożyczki, aby uzyskać pełną listę aktywów pożyczkowych i ich stóp procentowych .

 • Użytkownicy mogą kwalifikować się do nagród, o ile zrealizują swoje pierwsze zlecenie Pożyczki Elastycznej, spełniając powyższe wymagania do 23:59 (UTC) 11.06.2023. Użytkownicy mogą dokonywać częściowych spłat swoich Pożyczek Elastycznych w okresie promocji, ale powinni utrzymać minimalną kwotę pożyczki, swojej pierwszej pozycji Pożyczki Elastycznej o równowartości 100 USDT, przez co najmniej pięć pełnych dni

 • Obecnie, Binance Flexible Loan obsługuje spłaty pożyczki tylko w tej samej walucie, jaka była przedmiotem pożyczki.

 • Dystrybucja Nagród:

  • Każdy zakwalifikowany użytkownik, otrzyma 2,50 $ w voucherze tokenowym BETH. Nagrody są przyznawane na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" .

  • Binance obliczy i rozdzieli nagrody w postaci voucherów tokenowych BETH, zgodnie z kursem wymiany BETH/USDT o 00:00 (UTC) 12.06.2023

  • Wszystkie vouchery tokenowe zostaną przekazane uprawnionym użytkownikom do 10:00 (UTC) 22.06.2023. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować swoje vouchery nagród za pośrednictwem Profilu > Centrum Aktywności.

  • Termin realizacji vouchera wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować voucher.

 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami. 

 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.

 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.

Dziękujemy za wsparcie!

Zespół Binance

29.05.2023

Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance (iOS/Android)

Znajdź nas na 

Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś(-aś) inwestować tylko w produkty, które są Ci znane i których ryzyko rozumiesz. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Warunki Użytkowania oraz Ostrzeżenie o Ryzyku.