Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Flexible Loan Dodaje LDO, STX, GRT i Więcej jako Aktywa Pożyczkowe

Binance Flexible Loan Dodaje LDO, STX, GRT i Więcej jako Aktywa Pożyczkowe

2023-03-31 14:40
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Flexible Loan dodało AGIX, COCOS, GRT, HFT, HIGH, LDO, MAGIC i STX jako nowe aktywa pożyczkowe. Proszę zapoznać się z Danymi Pożyczki, aby uzyskać najnowsze stopy procentowe i pełną listę aktywów pożyczkowych i zabezpieczających.
Czym Jest Binance Flexible Loan?
Binance Flexible Loan to izolowany, bardzo dobrze zabezpieczony, bezterminowy produkt pożyczkowy.
Użytkownicy mogą zajmować izolowane pozycje pożyczkowe złożone z jednej pary zabezpieczenie-pożyczka każda, np. w jednej pozycji [zabezpieczenie BUSD + pożyczka ETH], a w drugiej [zabezpieczenie USDT + pożyczka BTC]. Każda pozycja pary zabezpieczenie-pożyczka ma odrębny wskaźnik LTV (Loan-to-Value) oraz poziomy wezwania do uzupełnienia margin i likwidacji.
Każda pozycja pożyczkowa musi być bardzo dobrze zabezpieczona, co oznacza, że wartość zabezpieczenia ustanowionego przez użytkownika jest większa, niż wartość cyfrowych aktywów przekazanych użytkownikowi.
Ponieważ Binance Flexible Loan są bezterminowe, użytkownicy mogą utrzymywać swoje pozycje otwarte na czas nieokreślony, o ile ten produkt obsługuje pożyczone i zabezpieczone aktywa cyfrowe, a odpowiednie LTV nie są przekroczone.
Binance Flexible Loan wykorzystuje aktywa użytkowników Produktu Stałego Simple Earn jako zabezpieczenie. Aktywa te nadal zarabiają Nagrody APR w Czasie Rzeczywistym będąc jednocześnie zabezpieczone. Pozwala to na płynniejsze zarządzanie LTV i zmniejsza koszty odsetek.
[Skorzystaj z Binance Flexible Loan Już Dziś]
Uwaga
  • Odwiedź stronę Binance Flexible Loan lub FAQ Produktów Elastycznych Simple Earn, aby dowiedzieć się więcej.
  • Obowiązuje Regulamin Binance Flexible Loan oraz Simple Earn .
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
31.03.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.