Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Nowe Oferty Kryptowalut
Binance dodaje pary handlowe ADA/TUSD, LTC/TUSD i TUSD/BUSD

Binance dodaje pary handlowe ADA/TUSD, LTC/TUSD i TUSD/BUSD

2023-05-30 14:51
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance otworzy handel dla par handlowych ADA/TUSD, LTC/TUSD i TUSD/BUSD o 08:00 (UTC) 31.05.2023.  Binance Spot Grid zostanie włączony dla par handlowych ADA/TUSD, LTC/TUSD i TUSD/BUSD  w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia handlu.
Zacznij Handel Grid na Binance Spot Już Teraz!
Uwagi:
  • Użytkownicy będą mogli korzystać z zerowych opłat maker na parach handlowych spot i margin ADA/TUSD i LTC/TUSD do odwołania.
  • Użytkownicy będą mogli korzystać z zerowych opłat maker i taker na parze handlowej spot i margin TUSD/BUSD do odwołania.
  • W okresie promocji, wolumen handlowy na parach handlowych spot i margin TUSD/BUSD, zostanie wyłączony z obliczeń wolumenu poziomu VIP i wszystkich programów dostarczycieli płynności. 
  • Zniżki BNB, rabaty za polecenie i wszelkie inne korekty nie będą miały zastosowania do pary handlowej spot i margin TUSD/BUSD, podczas trwania promocji. 
  • Po zakończeniu promocji, obowiązują standardowe opłaty handlowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Struktura opłat poziomów VIP .
  • Więcej informacji na temat czasu rozpoczęcia handlu dla par handlowych margin ADA/TUSD, LTC/TUSD i TUSD/BUSD, zostanie podanych w osobnym komunikacie.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
30.05.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są obarczone wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które możesz ponieść. Wyniki uzyskane w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem wyników na przyszłość. Inwestuj tylko w produkty, które znasz i tylko jeżeli rozumiesz związane z tym ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.