Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Będzie Wspierać Wypłaty ze Stakingu ETH 2.0

Binance Będzie Wspierać Wypłaty ze Stakingu ETH 2.0

2023-03-17 15:00
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Drodzy Użytkownicy Binance,
Ponieważ nadchodzące aktualizacje Ethereum Shanghai i Capella (tj. zwane łącznie aktualizacją Shapella) zaczną obsługiwać wypłaty z tytułu stakingu dla ETH, Binance będzie wspierać realizacje ETH na stronie ETH 2.0 Staking w ciągu tygodnia od udostępnienia tej funkcji w sieci Ethereum.
Użytkownicy, którzy uczestniczyli w Stakingu ETH 2.0, będą mogli wymienić BETH na ETH w stosunku 1:1 na stronie Stakingu ETH 2.0 po uruchomieniu tej funkcji. Należy pamiętać, że użytkownicy mogą nadal uczestniczyć w stakingu ETH 2.0 w dowolnym momencie i zdobywać nagrody BETH po aktualizacji Shapella. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania.
Więcej szczegółów na temat wypłat ze stakingu ETH zostanie podanych w osobnym ogłoszeniu po zakończeniu aktualizacji Shapella. Użytkownicy mogą zapoznać się ze stroną Staking ETH 2.0, aby uzyskać najnowsze wiadomości i aktualizacje. 
Uwagi:
  • Ze względu na ograniczenia przetwarzania w sieci Ethereum, Binance ustali dzienny limit realizacji ETH dla każdego użytkownika Binance. 
  • Należy pamiętać, że spodziewana jest kolejka oczekiwania na realizację ETH. Czas potrzebny na przetworzenie wniosków o realizację ETH zależy od zapotrzebowania na wypłaty ze stakingu ETH w momencie żądania wykupu, a także od sieci Ethereum.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Więcej informacji można znaleźć w następujących artykułach:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
17.03.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś(-aś) inwestować tylko w produkty, które są Ci znane i których ryzyko rozumiesz. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Warunki Użytkowania oraz Ostrzeżenie o Ryzyku.