Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance będzie wspierać wymianę kontraktu TrueUSD (TUSD)

Binance będzie wspierać wymianę kontraktu TrueUSD (TUSD)

2023-06-09 07:27
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance będzie wspierać wymianę kontraktu TrueUSD (TUSD) na BNB Smart Chain, z następującym harmonogramem:
 • O 08:00 (UTC) 12.06.2023 wpłaty i wypłaty TUSD na BNB Smart Chain (BEP20), zostaną zawieszone.
 • Handel spot, handel margin, Binance Pay, VIP Loan, handel Futures i subskrypcje Simple Earn nie będą zaangażowane podczas wymiany kontraktu.
 • Binance zajmie się wszystkimi wymaganiami technicznymi, dotyczącymi użytkowników posiadających TUSD na swoich kontach Binance.
 • Oddzielne ogłoszenie zostanie wydane, po zakończeniu wymiany kontraktu i otwarciu wpłat i wypłat dla TUSD (BEP20).
 • Po wymianie kontraktu, stare tokeny TUSD (BEP20) przyjmą TUSDOLD jako ticker. Użytkownicy, którzy zdeponują TUSDOLD za pośrednictwem starego smart kontraktuTUSD (BEP20), będą mogli wymienić te tokeny na nowe tokeny TUSD (BEP20) za pomocą funkcji konwersji.
 • Należy pamiętać, że wpłaty i wypłaty starych tokenów TUSD (BEP20) będą obsługiwane do końca Launchpoolu Maverick Protocol (MAV) (tj. 23:59 UTC 08.07.2023). Binance będzie również obsługiwać konwersję nowych tokenów TUSD (BEP20) na stare tokeny TUSD (BEP20) do 23.06.2023.
 • Stary adres smart kontraktu TUSD (BEP20): 0x14016E85a25aeb13065688cAFB43044C2ef86784
 • Nowy adres smart kontraktu TUSD (BEP20): 0x40af3827F39D0EAcBF4A168f8D4ee67c121D11c9
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Aby uzyskać więcej informacji odnieś się do: 
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
08.06.2023
Znajdź nas na 
Uwaga: To ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 14.06.2023 aby wyjaśnić, że wpłaty i wypłaty starych tokenów TUSD (BEP20) będą obsługiwane do końca Launchpoolu Maverick Protocol (MAV), a Binance będzie wspierać konwersję nowych tokenów TUSD (BEP20) na stare tokeny TUSD (BEP20) do 23.06.2023. Zostało ono wcześniej zaktualizowane w dniu 08.06.2023 aby wyjaśnić, że wymiana kontraktu nie będzie miała wpływu na handel futures.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś(-aś) inwestować tylko w produkty, które znasz i w przypadku których rozumiesz ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.