Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Binance Będzie Wspierać Aktualizację Sieci i Hard Fork BNB Smart Chain (BEP20)

Binance Będzie Wspierać Aktualizację Sieci i Hard Fork BNB Smart Chain (BEP20)

2023-06-01 12:10
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance będzie wspierać aktualizację sieci BNB Smart Chain (BEP20) i hard fork.
  • Aktualizacja sieci BNB Smart Chain (BEP20) i hard fork odbędą się na wysokości bloku BNB Smart Chain 29 020 050 lub około 22:00 (UTC) 11.06.2023. Wpłaty i wypłaty na BNB Smart Chain (BEP20) zostaną zawieszone od około 21:30 (UTC) 11.06.2023.
Pamiętaj:
  • Handel tokenami dostępnymi w sieci BNB Smart Chain (BEP20) nie zostanie zakłócony podczas aktualizacji sieci i hard forka.
  • Aktualizacja sieci BNB Smart Chain (BEP20) i hard fork odbędą się na wysokość bloku BNB Smart Chain 29 020 050. Szacowany czas służy wyłącznie jako odniesienie dla użytkowników.
  • Binance zajmie się wszystkimi wymaganiami technicznymi dla wszystkich użytkowników.
  • Aktualizacja BNB Beacon Chain (BNB) i hard fork nie spowodują utworzenia nowych tokenów.
  • Ponownie otworzymy wpłaty i wypłaty dla BNB Smart Chain (BEP20), gdy uznamy, że sieć po aktualizacji jest stabilna i odbędzie się to bez ponownego informowania użytkowników.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji sieci i hard forka, zapoznaj się z poniższymi materiałami: 
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
01.06.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś(-aś) inwestować tylko w produkty, które są Ci znane i których ryzyko rozumiesz. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym, przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.