Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Binance Będzie Wspierać Aktualizację Sieci Flow (FLOW)

Binance Będzie Wspierać Aktualizację Sieci Flow (FLOW)

2023-03-21 12:36
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance będzie wspierać aktualizację sieci Flow (FLOW).
  • Aktualizacja sieci Flow (FLOW) będzie miała miejsce o 15:00 (UTC) 22.03.2023. Wpłaty i wypłaty FLOW zostaną zawieszone, w przybliżeniu począwszy od 14:00 (UTC) 22.03.2023.
Pamiętaj:
  • Aktualizacja sieci Flow (FLOW) odbędzie się o 15:00 (UTC) 22.03.2023. Szacowany czas służy jedynie jako informacja dla użytkowników.
  • Aktualizacja sieci w żaden sposób nie wpłynie na handel FLOW.
  • Binance zajmie się wszystkimi wymaganiami technicznymi dotyczącymi użytkowników posiadających FLOW na swoich kontach Binance.
  • Ponownie otworzymy wpłaty i wypłaty dla FLOW, gdy uznamy, że sieć po aktualizacji jest stabilna. Odbędzie się to bez ponownego informowania użytkowników.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji sieci, zapoznaj się z poniższymi materiałami:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
21.03.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść z powodu swoich działań lub wybranej strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś inwestować tylko w produkty, które znasz i gdzie rozumiesz ryzyko. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.