Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Binance Będzie Wspierać Aktualizację i Hard Fork Sieci Injective (INJ)

Binance Będzie Wspierać Aktualizację i Hard Fork Sieci Injective (INJ)

2023-03-21 12:36
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance będzie wspierać aktualizację i hard fork sieci Injective (INJ).
  • Aktualizacja i hard fork sieci Injective (INJ) będą miały miejsce na wysokości bloku Injective wynoszącej 28 864 000 lub w przybliżeniu 15:00 (UTC) 17.03.2023. Wpłaty i wypłaty dla INJ zostaną zawieszone w przybliżeniu od 14:00 (UTC) 17.03.2023.
Pamiętaj:
  • Aktualizacja i hard fork sieci nie będą miały wpływu na handel INJ.
  • Aktualizacja i hard fork sieci Injective (INJ) będą miały miejsce na wysokości bloku Injective wynoszącej 28 864 000. Szacowany czas służy wyłącznie jako odniesienie dla użytkowników.
  • Binance zajmie się wszystkimi wymaganiami technicznymi dotyczącymi wszystkich użytkowników posiadających INJ na swoich kontach Binance.
  • Aktualizacja i hard fork sieci Injective (INJ) nie spowodują utworzenia nowych tokenów.
  • Ponownie otworzymy wpłaty i wypłaty dla INJ, gdy uznamy, że zmodernizowana sieć jest stabilna i nie będziemy powiadamiać użytkowników w kolejnym ogłoszeniu.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji sieci i hard forka, zapoznaj się z poniższymi materiałami: 
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
17.03.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść z powodu swoich działań lub wybranej strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś inwestować tylko w produkty, które znasz i gdzie rozumiesz ryzyko. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.