Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Aktualizuje Program VIP Holder

Binance Aktualizuje Program VIP Holder

2022-09-22 11:34
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance aktualizuje Program VIP Holder z dniem 00:00 (UTC) 22.09.2022, ułatwiając użytkownikom odblokowanie wartości z ich cyfrowych zasobów i zostanie VIP-em Binance lub zakwalifikowanie się na wyższy poziom VIP.
Najważniejsze Wydarzenia
 1. Kwalifikacja użytkowników do Programu VIP Holder będzie teraz zależeć od ich średnich dziennych sald BNB, oraz wyższej wartości z 30-dniowego średniego salda aktywów lub dziennego salda aktywów z poprzedniego dnia.
 2. Salda BNB zostaną wyłączone z obliczania 30-dniowego średniego stanu posiadania aktywów oraz dziennego stanu posiadania aktywów z poprzedniego dnia.
 3. Użytkownicy, którzy spełniają dzienne średnie progi salda BNB i którykolwiek z wymagań dotyczących posiadania aktywów, zostaną automatycznie przeniesieni do odpowiedniego poziomu VIP, jeśli program kwalifikuje ich do wyższego poziomu VIP niż ich obecna pozycja.
Nowa struktura programu VIP Holder:
Poziom VIP
30-dniowy Średni Stan Posiadania Aktywów / Dzienny Stan Posiadania Aktywów z Poprzedniego Dnia (BUSD)
I/Lub
Regularny
< 200 000
Lub
< 25
VIP 1
≥ 200,000
I
≥ 25
VIP 2
≥ 500 000
I
≥ 100
VIP 3
≥ 1 000 000
I
≥ 250
VIP 4
≥ 2 500 000
I
≥ 500
Uwagi:
 • 30-Dniowe Średnie Saldo Aktywów (BUSD) = Suma Dziennego Salda Aktywów (BUSD) w ciągu ostatnich 30 dni / 30 (dni)
  • Codzienne Saldo Aktywów (BUSD) = aktywa w Portfelu Spot + aktywa w Portfelu Finansowania + aktywa w Portfelu Margin + aktywa w Portfelu Futures + aktywa w Portfelu Earn Wallet (z wyłączeniem aktywów BNB).
  • Ekwiwalent BUSD aktywów w tych Portfelach zostanie wykorzystany do obliczenia dziennego salda aktywów.
  • Snapshot Dziennych Skumulowanych Aktywów zostanie wykonany o 23:59:59 (UTC) przy użyciu kursu wymiany BUSD w czasie rzeczywistym.
 • Po spełnieniu wymagań poziom VIP użytkownika zostanie automatycznie dostosowany o godzinie 00:00 (UTC), w oparciu o wyższą z 30-dniowego średniego salda aktywów lub dziennego utrzymywania aktywów z poprzedniego dnia, a także średni stan salda BNB z dnia poprzedniego o godzinie 23:59:59 (UTC).
 • W przypadku kont, które są obecnie zarejestrowane w poprzednim Programie Posiadacza VIP, ich poziom VIP będzie wyższy od tego, do którego kwalifikują się poprzednie wymagania i zaktualizowane wymagania, aż do końca 60-dniowego okresu ważności.
 • Konta brokerskie nie kwalifikują się do Programu VIP Holder.
Zasady i Warunki:
 • Wszyscy użytkownicy muszą przejść weryfikację konta, aby kwalifikować się do tego programu.
 • Zapraszamy do odwiedzenia Struktury Opłat VIP lub Centrum Użytkownika, aby sprawdzić swój aktualny poziom VIP.
 • Wymóg salda BNB pozostaje bez zmian. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze zasady Obliczania Salda BNB.
 • Binance połączy dzienne zasoby aktywów na zarządzanych subkontach z dziennymi zasobami aktywów na koncie głównym zespołu handlowego w celu obliczenia średniej 30-dniowej wartości aktywów użytkowników.
 • Jeśli użytkownik zakwalifikuje się do wyższego poziomu VIP w innym Programie Binance VIP, będzie obowiązywał najwyższy poziom. W ramach programu posiadacza VIP użytkownik może zostać podwyższony do maksymalnie VIP poziomu 4.
 • Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zostać VIP-em na Binance poprzez handel, pożyczki, stakowanie lub podwójne inwestycje, skorzystaj z tego linku.
 • Binance mierzy wszystkie wolumeny handlowe i wskaźniki związane z programem według własnego uznania. Binance zastrzega sobie prawo do przeglądu i ostatecznego zatwierdzenia zmian poziomów, zgodnie z wymogami wewnętrznymi.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
20.09.2022
Znajdź nas na
Uwaga: ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane 27.09.2022 w celu wyjaśnienia, że konta brokerskie nie kwalifikują się do Programu VIP Holder, a kwalifikacja użytkowników do Programu VIP Holder będzie teraz zależeć od wyższej z 30-dniowej średnich aktywów lub dziennych aktywów z poprzedniego dnia oraz ich średniego dziennego salda BNB.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.