Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance aktualizuje program dostawcy płynności USDⓢ-Marginowanych Futures (05.06.2023)

Binance aktualizuje program dostawcy płynności USDⓢ-Marginowanych Futures (05.06.2023)

2023-06-01 12:10
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance aktualizuje Program Dostawcy Płynności USDⓈ-Marginowanych Futures. Ze skutkiem od 00:00 (UTC) 05.06.2023, użytkownicy mogą kwalifikować się do programu, spełniając tygodniowy wymóg procentowy wolumenu makera USDⓈ-M Futures (z wyłączeniem wolumenu makera na parach BTC i ETH).  Po aktualizacji, uprawnieni użytkownicy mogą zakwalifikować się do programu z większą liczbą opcji na wszystkich poziomach.
Rabaty na opłaty makera, zostaną zaktualizowane około 04:00 (UTC) 13.06.2023 dla użytkowników, którzy kwalifikują się do programu na podstawie nowych kryteriów.
Najważniejsze informacje o Zaktualizowanym Programie Dostawcy Płynności USDⓈ-Marginowanych Futures:
 • Dodanie jeszcze jednej opcji kwalifikacji do programu: Tygodniowy procentowy wolumen makera USDⓈ-M Futures (z wyłączeniem wolumenu makera na parach BTC i ETH)
 • Użytkownicy mogą teraz zakwalifikować się do programu, spełniając jeden z trzech wymogów 
  • Tygodniowy wolumen makera USDⓈ-M Futures w procentach
  • Tygodniowy wolumen makera USDⓈ-M Futures w procentach (z wyłączeniem wolumenu makera na parach BTC i ETH)
  • Ranking kwotowań
Nowy Program Dostawców Płynności Binance USDⓈ-Marginowanych Futures wygląda następująco:
Poziom
% Tygodniowego Wolumenu Makera USDⓈ-M Futures
I/Lub
% Tygodniowego Wolumenu Makera USDⓈ-M Futures (Z Wyłączeniem Tego na Parach BTC i ETH)
I/Lub
Ranking Kwotowań
Opłaty Makera dla Par USDT-M
Opłaty Makera dla Par BUSD-M
Opłaty taker na USDⓈ-M Futures
1
0,04%
Lub
0,04%
Lub
Najlepsze 60-75% (z wyłączeniem najlepszych 60%)
-0,001%
-0,014%
2
0.08%
Lub
0.08%
Lub
Najlepsze 40-60% (z wyłączeniem najlepszych 40%)
-0,002%
-0,014%
3
0,20%
Lub
0,20%
Lub
Najlepsze 25-40% (z wyłączeniem najlepszych 25%)
-0,003%
-0,014%
4
0,60%
Lub
0,60%
Lub
Najlepsze 10-25% (z wyłączeniem najlepszych 10%)
-0,004%
-0,014%
5
1,50%
Lub
1,50%
Lub
Najlepsze 10%
-0,005%
-0,014%
Regularny
<0,04%
I
<0,04%
I
Poniżej najlepszych 75%
Opłaty standardowe makera, według poziomu VIP użytkownika
Opłaty standardowe makera, według poziomu VIP użytkownika
Jak Wziąć Udział:
 • O program mogą się ubiegać użytkownicy, którzy mają minimalny wolumen handlowy kontraktami futures o równowartości 100 000 000 BUSD, lub minimalny wolumen handlowy spot o równowartości 20 000 000 BUSD w okresie 30 dni na Binance lub innych giełdach. 
 • Wybrani kandydaci będą kwalifikować się do trzytygodniowego okresu karencji, w którym otrzymają zniżki na opłaty dla makera poziomu 3 i zostaną zwolnieni z cotygodniowych przeglądów.
 • Aby ubiegać się o udział w tym programie, należy dostarczyć dowód wolumenu handlowego na adres mmprogram@binance.com lub skontaktować się ze swoim menedżerem ds. sprzedaży lub obsługi kluczowych klientów.
Kwalifikacje:
A: Do zakwalifikowania się przez tygodniowy wolumen makera USDⓈ-M Futures w stosunku do całkowitego wolumenu makera Binance USDⓈ-M Futures:
 • % Tygodniowego wolumenu makera USDⓈ-M Futures = (wolumen handlowy makera USDⓈ-M Futures w ciągu tygodnia / całkowity wolumen handlowy makera Binance USDⓈ-M Futures w ciągu tygodnia) * 100%
 • Na koniec każdego tygodnia, zostanie obliczony tygodniowy % wolumenu makera kontraktów futures na USDⓈ-M dla każdego uczestnika, a rabaty opłat makera zostaną przyznane kwalifikującym się uczestnikom, których % wolumenu makera jest równy lub wyższy niż 0,04%.
B: Do zakwalifikowania się na podstawie tygodniowego wolumenu makera USDⓈ-M Futures (z wyłączeniem par BTC i ETH) nad całkowitym wolumenem makera Binance USDⓈ-M Futures (z wyłączeniem par BTC i ETH):
 • % Tygodniowego wolumenu makera (z wyłączeniem par BTC i ETH) = (wolumen handlowy makera USDⓈ-M Futures w ciągu tygodnia (z wyłączeniem par BTC i ETH) / całkowity wolumen handlowy makera Binance USDⓈ-M Futures w ciągu tygodnia (z wyłączeniem par BTC i ETH)) * 100%
 • Na koniec każdego tygodnia, obliczany będzie tygodniowy % wolumenu makera (z wyłączeniem par BTC i ETH)  dla każdego uczestnika, a rabaty opłat makera zostaną przyznane kwalifikującym się uczestnikom, których % wolumenu makera (z wyłączeniem par BTC i ETH) jest równy lub wyższy niż 0,04%.
B: Do zakwalifikowania przez ranking kwotowań:
 • Ranking tygodniowy oparty jest na cotygodniowych wynikach makera dostawców płynności (w rankingu znajdują się wszyscy dostawcy płynności, którzy uzyskali wynik powyżej zera).
 • Tygodniowy wynik makera = Suma siedmiu dziennych wyników makera.
 • Dzienny wynik makera = Suma wyników makera na każdej parze (wolumen makera * % kwalifikowany * waga pary).
 • Na koniec każdego tygodnia uczestnicy są klasyfikowani według ich tygodniowych wyników makera, a rabaty z tytułu opłat makera są przyznawane uczestnikom znajdującym się w 75 percentylu dostawców płynności, których wynik jest powyżej zera.
Uwagi:
 • Binance dostarczy dzienne i tygodniowe raporty szczegółowo opisujące Twoje wyniki.
 • Dostawcy płynności będą weryfikowani co tydzień (od poniedziałku 00:00 UTC do niedzieli 23:59 UTC).
 • Rabaty z tytułu opłat makera są wypłacane natychmiast po realizacji transakcji. Uprawnienia użytkownika do otrzymania rabatów z tytułu opłat makera są sprawdzane i dostosowywane raz w tygodniu na podstawie wyników z poprzedniego tygodnia na wszystkich kwalifikowanych parach.
 • Korekty poziomu opłat są automatycznie aktualizowane w każdy wtorek o 04:00 (UTC).
 • Uczestnicy z niezakwalifikowanymi wynikami tygodniowymi przez trzy kolejne tygodnie będą otrzymywać e-maile powiadamiające przez dwa tygodnie, a jeśli nie nastąpi poprawa, to konto zostanie usunięte z programu. Nowe wnioski składa się z zachowaniem miesięcznego odstępu od wygaśnięcia ostatniej próby.
 • Nowi uczestnicy będą korzystać z rabatów na opłaty maker Poziomu 3 (0,003% dla par USDT-marginowanych i 0,014% dla par BUSD-marginowanych) przez pierwsze trzy tygodnie. Jest to zgodne z ustawieniami opłat sprzed aktualizacji.
  • Od drugiego tygodnia, jeśli wyniki nowych uczestników kwalifikują ich do przekroczenia Poziomu 3, wówczas uczestnicy ci będą korzystać z wyższych rabatów na opłaty maker, odpowiadających wyższemu Poziomowi.
  • Od czwartego tygodnia tylko nowi uczestnicy, którzy wykażą się kwalifikowanymi wynikami w trzecim tygodniu trzytygodniowego okresu karencji, będą korzystać z rabatów na opłatę makera zgodnie z wyżej wymienioną strukturą programu.
 • Uczestnicy, którzy dołączą do programu na dłużej niż trzy tygodnie, będą mieli aktualizowane ustawienia swoich opłat w każdy wtorek o 04:00 (UTC), na podstawie wyników z poprzedniego tygodnia.
 • Głównym celem programu jest zapewnienie płynności i głębokości na rynku Binance USDⓈ-Marginowanych Futures. Regularnie sprawdzamy skuteczność tego programu. Wymagania programu będą okresowo korygowane w miarę dodawania nowych par i zmian warunków rynkowych. Binance dołoży wszelkich starań, aby zapewnić tygodniowe powiadomienie przed wprowadzeniem jakichkolwiek  nowych zmian w programie. Jednakże, jeśli nie jest to możliwe, Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Binance mierzy wszystkie wolumeny handlowy i wskaźniki związane z programem według własnego uznania.
 • Transakcje własne będą wyłączone z obliczeń wolumenu makera.
 • Binance zastrzega sobie prawo do usunięcia kont z programu, według własnego uznania.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
01.06.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.