Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Aktualizuje Program Dostawcy Płynności USDⓢ-Marginowanych Futures (03.04.2023)

Binance Aktualizuje Program Dostawcy Płynności USDⓢ-Marginowanych Futures (03.04.2023)

2023-03-22 14:13
* Ta aktualizacja została odłożona do odwołania. W niniejszym ogłoszeniu można znaleźć najnowsze informacje.
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance uaktualnia Program Dostawcy Płynności USDⓈ-Marginowanych Futures, gdzie uprawnieni użytkownicy mogą teraz zakwalifikować się do programu z niższymi wymaganiami wolumenu makera na wszystkich poziomach.
Nowe kryteria ilościowe maker wejdą w życie od 00:00 (UTC) 03.04.2023, natomiast rabaty na opłaty makera zostaną zaktualizowane o 04:00 (UTC) 11.04.2023.
Najważniejsze informacje o Zaktualizowanym Programie Dostawcy Płynności USDⓈ-Marginowanych Futures:
 • Strumień cytatów został usunięty z systemu przeglądu.
 • Obniżone wymagania dla makera, dotyczące wielkości wolumenu dla każdego poziomu.
 • Użytkownicy mogą teraz zakwalifikować się do programu, poprzez wykonanie jednego z dwóch testów porównawczych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższą tabelą.
  • Tygodniowy wolumen makera USDⓈ-M Futures w procentach
  • Tygodniowy wolumen makera USDⓈ-M Futures w procentach (z wyłączeniem wolumenu makera na parach BTC i ETH)
Nowy Program Dostawców Płynności Binance USDⓈ-Marginowanych Futures wygląda następująco:
Poziom
% Tygodniowego Wolumenu Makera USDⓈ-M Futures
I/Lub
% Tygodniowego Wolumenu Makera USDⓈ-M Futures (Z Wyłączeniem Tego na Parach BTC i ETH)
Opłaty Makera dla Par USDT-M
Opłaty Makera dla Par BUSD-M
Opłaty Takera na USDⓈ-M Futures
1
0,05%
Lub
0,05%
-0,001%
-0,014%
2
0,10%
Lub
0,10%
-0,002%
-0,014%
3
0,30%
Lub
0,30%
-0,003%
-0,014%
4
0,80%
Lub
0,80%
-0,004%
-0,014%
5
2,00%
Lub
2,00%
-0,005%
-0,014%
Regularny
<0.05%
I
<0.05%
Opłaty standardowe makera według Poziomu VIP użytkownika
Opłaty standardowe makera według Poziomu VIP użytkownika
Jak Wziąć Udział:
 • O program mogą się ubiegać klienci, którzy mają minimalny wolumen handlowy kontraktami futures o równowartości 100 000 000 BUSD, lub minimalny wolumen handlowy spot o równowartości 20 000 000 BUSD w okresie 30 dni na Binance lub innych giełdach. Wybrani wnioskodawcy będą mogli skorzystać z trzytygodniowego okresu karencji, w ramach którego otrzymają zniżki na opłatę makera Poziomu 3, a także zwolnienie z cotygodniowych przeglądów.
 • Prosimy o dostarczenie dowodu wielkości wolumenu na adres mmprogram@binance.com lub o kontakt z kierownikiem ds. sprzedaży lub kluczowych klientów, w celu zgłoszenia się do powyższego programu.
Kwalifikacje:
A: Do zakwalifikowania przez tygodniowy wolumenu makera USDⓈ-M Futures w stosunku do całkowitego wolumenu makera Binance USDⓈ-M Futures:
 • % Tygodniowego wolumenu makera = (wolumen handlowy makera USDⓈ-M Futures w ciągu tygodnia / całkowity wolumen handlowy makera Binance USDⓈ-M Futures w ciągu tygodnia ) * 100
 • Na koniec każdego tygodnia, obliczany jest % tygodniowego wolumenu makera dla każdego uczestnika, a rabaty z tytułu opłaty makera przyznawane są uprawnionym uczestnikom, których udział procentowy makera jest równy lub wyższy niż 0,05%.
B: Do zakwalifikowania się na podstawie tygodniowego wolumenu makera USDⓈ-M Futures w procentach (z wyłączeniem wolumenu makera na parach BTC i ETH) nad całkowitym wolumenem makera Binance USDⓈ-M Futures (z wyłączeniem par BTC i ETH):
 • % Tygodniowego wolumenu makera (z wyłączeniem par BTC i ETH) = wolumen handlowy makera USDⓈ-M Futures w ciągu tygodnia (z wyłączeniem par BTC i ETH) / całkowity wolumen handlowy makera Binance USDⓈ-M Futures w ciągu tygodnia (z wyłączeniem par BTC i ETH) * 100%
 • Na koniec każdego tygodnia, zostanie obliczony tygodniowy % wolumenu makera dla każdego uczestnika, a rabaty z tytułu opłaty makera są przyznawane kwalifikującym się uczestnikom, których % wolumenu makera (z wyłączeniem par BTC i ETH) jest równy lub wyższy od 0,05%.
Uwagi:
 • Binance dostarczy dzienne i tygodniowe raporty szczegółowo opisujące Twoje wyniki.
 • Dostawcy płynności będą weryfikowani co tydzień (od poniedziałku 00:00 UTC do niedzieli 23:59 UTC).
 • Rabaty z tytułu opłat makera są wypłacane natychmiast po realizacji transakcji. Uprawnienia użytkownika do otrzymania rabatów z tytułu opłat makera są sprawdzane i dostosowywane raz w tygodniu na podstawie wyników z poprzedniego tygodnia na wszystkich kwalifikowanych parach.
 • Korekty poziomów opłat są automatycznie aktualizowane w każdy wtorek o 04:00 (UTC).
 • Uczestnicy z niezakwalifikowanymi wynikami tygodniowymi przez trzy kolejne tygodnie będą otrzymywać e-maile powiadamiające przez dwa tygodnie, a jeśli nie nastąpi poprawa, to konto zostanie usunięte z programu. Nowe wnioski składa się z zachowaniem miesięcznego odstępu od wygaśnięcia ostatniej próby.
 • Nowi uczestnicy będą korzystać z rabatów na opłaty maker Poziomu 3 (0,003% dla par USDT-marginowanych i 0,014% dla par BUSD-marginowanych) przez pierwsze trzy tygodnie. Jest to zgodne z ustawieniami opłat sprzed aktualizacji.
  • Od drugiego tygodnia, jeśli wyniki nowych uczestników kwalifikują ich do przekroczenia Poziomu 3, wówczas uczestnicy ci będą korzystać z wyższych rabatów na opłaty maker, odpowiadających wyższemu Poziomowi.
  • Od czwartego tygodnia tylko nowi uczestnicy, którzy wykażą się kwalifikowanymi wynikami w trzecim tygodniu trzytygodniowego okresu karencji, będą korzystać z rabatów na opłatę makera zgodnie z wyżej wymienioną strukturą programu.
 • Uczestnicy, którzy dołączą do programu na dłużej niż trzy tygodnie, będą mieli aktualizowane ustawienia opłat w każdy wtorek o 04:00 (UTC) na podstawie wyników z poprzedniego tygodnia.
 • Głównym celem programu jest zapewnienie płynności i głębokości na rynku Binance USDⓈ-Marginowanych Futures. Regularnie sprawdzamy skuteczność tego programu. Wymagania programu będą okresowo korygowane w miarę dodawania nowych par i zmian warunków rynkowych. Nowe zmiany mogą być dodawane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Binance mierzy wszystkie wolumeny handlowy i wskaźniki związane z programem według własnego uznania.
 • Transakcje własne będą wyłączone z obliczeń wolumenu makera.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
22.03.2023
 
Znajdź nas na 
Uwaga: To ogłoszenie zostało zaktualizowane w dniu 02.04.2023, aby wyjaśnić, że plan aktualizacji zawarty w tym ogłoszeniu zostanie odłożony do odwołania.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.