Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Binance Aktualizuje Korzyści Powitalne Programu Partnerskiego: Odbierz Swoją Nagrodę Powitalną 100 USDT Już Teraz!

Binance Aktualizuje Korzyści Powitalne Programu Partnerskiego: Odbierz Swoją Nagrodę Powitalną 100 USDT Już Teraz!

2023-03-31 14:48
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance ma przyjemność poinformować, że uaktualniliśmy korzyści powitalne dla Programu Partnerskiego Binance
W ramach naszego pakietu powitalnego dla partnerów, wszyscy nowi partnerzy, którzy dołączą do Programu Partnerskiego Binance po 00:00 (UTC) 01.03.2023, zakwalifikują się aby otrzymać 100 USDT w voucherze tokenowym, jeżeli spełnią następujące kryteria:
 • Zaproś co najmniej trzech nowych poleconych, którzy zarejestrują się w Binance i zakończą weryfikację konta w ciągu 30 dni, od momentu Twojego przystąpienia do Programu Partnerskiego Binance.
 • Zmobilizuj wszystkich poleconych do osiągnięcia całkowitej wartości obrotu spot, margin i futures o równowartości co najmniej 5 BTC w ciągu 30 dni, po dołączeniu do Programu Partnerskiego Binance.
Uwaga: Partnerzy Binance, którzy spełniają powyższe kryteria powinni odebrać swoją nagrodę wypełniając ten formularz w ciągu trzech miesięcy od przystąpienia do Programu Partnerskiego Binance. W przeciwnym razie, nagroda powitalna zostanie utracona. 
Regulamin:
 • Tylko użytkownicy, którzy dołączyli do programu Partnerskiego Binance po 00:00 (UTC) 01.03.2023 są uprawnieni do otrzymania nowej nagrody powitalnej. 
 • Partnerzy spoza Binance mogą przejść do tego linku, aby złożyć wniosek do Programu Partnerskiego Binance. Gdy nasz zespół oceni Twoją aplikację i potwierdzi, że spełniasz kryteria, Twoja aplikacja zostanie zatwierdzona.
 • Uprawnieni Partnerzy Binance, którzy wypełnią ten formularz otrzymają swoją nagrodę powitalną 100 USDT w voucherze tokenowym w następnym cyklu dystrybucji nagród, jeśli zostanie ocenione, że spełnili odpowiednie wymagania kwalifikacyjne. 
 • Nagrody zostaną rozdane 15-tego dnia następnego miesiąca, po wypełnieniu formularza przez użytkowników. Partnerzy Binance mogą zalogować się, aby zrealizować swoje nagrody w postaci vouchera za pośrednictwem Konta > Centrum Nagród.
 • Wszystkie rozesłane vouchery tokenowe wygasną w ciągu 30 dni po dystrybucji. Kwalifikujący się Partnerzy Binance, powinni odebrać swoje vouchery z nagrodami, przed upływem terminu ważności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uprawnień użytkowników do nagród, jeśli konto jest zaangażowane w jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie (np. nielegalnie masowo rejestrowane konta).
 • Każde subkonto nie będzie postrzegane jako niezależne konto, podczas udziału w tej Promocji.
 • Wszyscy Partnerzy Binance podlegają, Standardowemu Regulaminowi Programu Partnerskiego Binance. Jeśli Binance stwierdzi, że partner naruszył regulamin, członkostwo i kwalifikacje Partnera zostaną zakończone, a jego stawka prowizji zostanie zmniejszona do 0% a Partner nie będzie już uprawniony do nagród powitalnych. Binance zastrzega sobie prawo do odzyskania wszystkich prowizji za polecenie, które zostały rozdzielone na rachunki Partnerów.
 • Binance zastrzega sobie prawo do wstrzymania działalności i / lub zmiany nagród według własnego uznania w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich nagród, jeśli stwierdzi według własnego uznania, że podmioty stowarzyszone Binance naruszyły wszelkie obowiązujące zasady i warunki.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
31.03.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Produkty i usługi Binance są ograniczone w niektórych krajach i dla niektórych użytkowników. Informacje, o których tu mowa mogą nie mieć zastosowania w Twoim regionie i nie są przeznaczone dla użytkowników, do których mają zastosowanie ograniczenia. Binance zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub nałożenia dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do dostępu i korzystania z wszelkich produktów i/lub usług oferowanych od czasu do czasu według własnego uznania w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z tego samego. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania, Regulaminie Programu Partnerskiego oraz Ostrzeżeniu o Ryzyku.