Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Auto-Inwestycje dodają MAGIC: Wypełnij quiz, aby otrzymać bezpłatny plan próbny Auto-Inwestycji MAGIC i subskrybuj Auto-Inwestycje, aby podzielić się voucherami tokenowymi o wartości 16 BNB

Auto-Inwestycje dodają MAGIC: Wypełnij quiz, aby otrzymać bezpłatny plan próbny Auto-Inwestycji MAGIC i subskrybuj Auto-Inwestycje, aby podzielić się voucherami tokenowymi o wartości 16 BNB

2023-06-06 07:21

Jest to ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie. 

Okres promocji: 12:00 (UTC) 05.06.2023 do 23:59 (UTC) 18.06.2023

Aby uczcić uruchomienie MAGIC na Auto-Inwestycjach, Binance uruchamia aktywność w formie quizu, na temat Auto-Inwestycji MAGIC, o 12:00 (UTC) 05.06.2023, w którym użytkownicy mogą zdobyć wiedzę na temat Dollar-Cost Averaging (DCA), Auto-Inwestycji i MAGIC. Pierwszych 60 000 nowych użytkowników Auto-Inwestycji , którzy pomyślnie ukończą quiz w okresie promocji, będzie uprawnionych do otrzymania bezpłatnego miesięcznego planu Auto-Inwestycji MAGIC na kolejne pięć miesięcy.

Ponadto użytkownicy, którzy subskrybują Auto-Inwestycje z minimalną kwotą o równowartości co najmniej 50 USDT, po ukończeniu quizu będą uprawnieni do podziału 16 BNB w voucherach tokenowych. Wszyscy kwalifikujący się uczestnicy, zostaną uszeregowani według ich łącznej kwalifikującej się kwoty subskrypcji w okresie promocji, a najlepszych 100 uprawnionych użytkowników, będzie kwalifikować się do nagród, zgodnie z poniższą strukturą nagród. 

Struktura Nagród:

Ranking oparty na łącznej kwalifikującej się kwocie subskrypcji

Nagroda na każdego uprawnionego użytkownika w voucherze tokenowym

1. Miejsce

2,25 BNB

Miejsca 2 - 5

1 BNB

Miejsca od 6. do 10.

0,5 BNB

Miejsca 11 - 50

0.1 BNB

Miejsca 51 - 100

0,065 BNB

Kliknij tutaj, aby dołączyć do promocji]

Jak Zacząć:

 • Krok 1: Kliknij przycisk [Rozpocznij quiz] w górnej części strony aktywności.

 • Krok 2: Otwórz quiz i zapoznaj się z dostępnymi zasobami na temat DCA, Auto-Inwestycji i MAGIC.

 • Krok 3: Odpowiedz poprawnie na wszystkie pytania w quizie. Użytkownicy mogą przystąpić do quizu ponownie, jeśli nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania. Po zakończeniu quizu, subskrybuj Auto-Inwestycje 

 • Krok 4: Zakwalifikowani użytkownicy automatycznie otrzymają swoje plany miesięczne Auto-Inwestycji MAGIC do 23:59 (UTC) 02.07.2023.

Uwaga

 • Darmowy miesięczny plan Auto-Inwestycji MAGIC funkcjonuje jako plan próbny, który pozwala użytkownikom doświadczyć różnych funkcji na Auto-Inwestycjach dostępnych w ich regionie, przez pierwsze pięć miesięcy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 • Każdy z uprawnionych użytkowników, otrzyma miesięczny plan Auto-Inwestycji MAGIC o wartości 1 USDT. Kwota jednego USDT będzie równo podzielona na okres pięciu miesięcy, przeznaczona na zakup MAGIC, poprzez miesięczny plan Auto-Inwestycji (tj. 0,2 USDT na ratę).

 • Użytkownicy nie mogą edytować, wstrzymać lub anulować miesięcznego planu Auto-Inwestycji MAGIC, do końca pięciomiesięcznego okresu. 

 • Ci, którzy nie zrezygnują z miesięcznego planu Auto-Inwestycji MAGIC po zakończeniu pięciomiesięcznego okresu, będą nadal kupować MAGIC za pośrednictwem planu miesięcznego, w którym 0,2 USDT będzie automatycznie odliczane co miesiąc od ich sald stablecoinów w portfelach Spot.

Regulamin:

 • Wszyscy użytkownicy Auto-Inwestycji, będą uprawnieni do otrzymania nagród w tej promocji, ale nowi użytkownicy Auto-Inwestycji, będą mieli pierwszeństwo w planie próbnym Auto-Inwestycji MAGIC. 

 • Użytkownicy muszą ukończyć weryfikację konta, aby pomyślnie wziąć udział w promocji.

 • Użytkownicy muszą odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania quizu, aby zakwalifikować się do otrzymania nagród. Użytkownicy mogą próbować rozwiązywać quiz wielokrotnie, dopóki nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania.

 • Nagrody są przyznawane na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Maksymalnie 60 000 uprawnionych uczestników, otrzyma miesięczny plan Auto-Inwestycji MAGIC, który będzie trwał przez minimum pięć miesięcy. 

 • Nagrody będą dystrybuowane przed 02.07.2023. Użytkownicy będą mogli logować się i realizować swoje vouchery nagród za pośrednictwem Konta > Centrum Aktywności.

 • Okres ważności vouchera wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować voucher.

 • Zakupy dotyczące Auto-Inwestycji mogą być dokonywane przy użyciu pojedynczego planu Auto-Inwestycji, planu portfelowego Auto-Inwestycji lub planu Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem.

 • Zakupy poprzez plan Auto-Inwestycji mogą być sfinansowane zarówno za pośrednictwem Portfela Spot jak i Produktów Elastycznych Simple Earn.

 • Nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta i subkonta nie mogą uczestniczyć ani otrzymywać żadnych nagród.

 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.

 • Binance zastrzega sobie prawo do określenia i/lub zmiany lub modyfikacji niniejszego Regulaminu, jego warunków i kryteriów kwalifikacji, wyboru oraz liczby zwycięzców, a także czasu realizacji wszelkich działań, które mają być wykonane, jeżeli jest to uzasadnione z ważnych powodów, tj. mających zastosowanie:  - zmian w obowiązujących przepisach lub regulacjach;  - obowiązków wynikających z przepisów prawa lub decyzji wydawanych przez sądy powszechne lub organy administracji publicznej;  - przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub zwalczania finansowania terroryzmu;  - problemów technicznych będących poza naszą kontrolą;  - konieczności zabezpieczenia użytkowników przed potencjalnymi stratami;  - konieczności zabezpieczenia Binance przed stratami wizerunkowymi;  - zdarzeń lub okoliczności nadzwyczajnych będących poza naszą kontrolą (siła wyższa).

 • Dodatkowy regulamin promocji jest dostępny tutaj.

 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.

Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś(-aś) inwestować tylko w produkty, które są Ci znane i których ryzyko rozumiesz. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym, przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.